گروهی از پناهجویان در بوسنیا
عکس از رویترز/دادو رویچ
گروهی از پناهجویان در بوسنیا عکس از رویترز/دادو رویچ

شماری از انجمن ها در آلمان خواستار رسیدگی جدی به وضعیت مهاجران و پناهجویان در مرزهای جنوب شرقی اروپا شدند. این انجمن ها از حکومت فدرال آلمان خواستند که با فراهم آوری کمک های بیشتر بامهاجران اعلام همبستگی نماید.

انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز سه شنبه، نمایندگان کلیساها، انجمن های مهاجران و بخش های علمی را دعوت کرد تا روی مسایل پناهندگی و مهاجرت با آنان گفتگو کند. در این دیدار، نمایندگان برخی از انجمن ها از حکومت آلمان خواستند که توجه جدی به وضعیت پناهجویان نماید.

پیتر نیه، رئیس سازمان خیریه کاریتاس در پایان این اجلاس گفت که اساساً، برای انسانیت و همبستگی، خصوصاً برای مردم در مرزهای جنوب شرقی اروپا، باید کارهای بیشتری انجام شود.

آقای نیهر اظهارات هورست زیهوفر، وزیر امور داخله آلمان را در پیوند به پذیرش برخی از پناهجویان مثبت ارزیابی کرد. هورست زیهوفر اعلام آمادگی کرده بود که گویا افرادی که طبق برنامه پیش بینی شده اسکاندهی مجدد در سال گذشته قادر به سفر به آلمان نبودند امسال نیز پذیرفته می‌شوند.

انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان
انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان

رئیس انجمن خیریه کاریتاس پیش از برگزاری این نشست گفته بود که در حال حاضر، هزاران پناهجو در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا به ویژه یونان و مرز میان بوسنیا و کرواسیا در وضعیت بحرانی به سر می‌برند. او افزوده بود که آلمان برای اطمینان یافتن از دسترسی عادلانه پناهجویان به مراحل پناهندگی و همچنین حمایت همبستگی کشورهای عضو در مرزهای خارجی، باید از قدرت سیاسی خود استفاده کند. از دید وی، پناهجویان ساکن در اردوگاه ها، به سرپناه های دیگر نیاز دارند.

نیهر علاوه کرد، پناهجویانی که در اردوگاه های آلمان زندگی می‌کنند، در معرض جدی عفونت قرار دارند. او خواست که چنین افراد از اردوگاه ها به هوتل های خالی، آپارتمان‌هایی که در ایام تعطیلی از آنان استفاده می‌شود و محلاتی که همایش ها در آنجا برگزار می‌شوند، انتقال یابند. افزون بر این، توزیع ماسک های حفاظتی برای چنین اشخاص نیز اولویت دارد.

سازمان حامی پناهجویان (پرو ازول) پیش از برگزاری این نشست نمایندگان شماری از انجمن ها با انگلا مرکل، خواسته بود که اردوگاه های نامناسب در نزدیکی مرزهای اروپا و داخل این اتحادیه باید تخلیه شوند و پناهجویان از آنجا انتقال یابند. 

مهاجران در بوسنیا: هر روز شماری از آن ها سعی می کنند خود را از طریق مرز این کشور به کرواسیا برسانند
مهاجران در بوسنیا: هر روز شماری از آن ها سعی می کنند خود را از طریق مرز این کشور به کرواسیا برسانند

گونتر بورکهارد، رئیس این سازمان گفت که آلمان باید بار دیگر به عنوان موتور دفاع از حقوق بشر و نیازمندان به محافظت در اروپا شود. برگرداندن سیستماتیک پناهجویان در مرزهای اتحادیه اروپا باید متوقف گردد و حکومت فدرال این کشور باید مسئولیت بشردوستانه و حقوق بشری خود را انجام بدهد.

بر بنیاد اظهارات پرو ازول، پس فرستادن اجباری پناهجویان با تایید و حمایت اتحادیه اروپا و حکومت فدرال صورت می‌گیرد. به این ترتیب، بسیاری پناهجویان و نیازمندان به محافظت که خود را به قلمرو اتحادیه اروپا رسانده اند، توسط پولیس کرواسیا به بوسنیا عقب رانده شده اند.

با این همه، این سازمان می‌گوید که بدون در نظرداشت موارد متعدد نقض شده مستند حقوق بشری، کرواسیا برای حفاظت از مرزها تنها در ماه دسمبر سال ۲۰۱۸ با بیش از ۱۸ میلیون یورو از اتحادیه اروپا حمایت شده است.

 

در همین زمینه