بیجاشده گان ولایت جوزجان از کمک های بشری مستفید شدند. عکس: UNHCR
بیجاشده گان ولایت جوزجان از کمک های بشری مستفید شدند. عکس: UNHCR

کمیسیون اتحادیه اروپا در بیانیه ای گفته است که امسال ۳۲ میلیون یورو را برای کمک بشردوستانه به افغانستان ارائه خواهد کرد.

جینز لنارشیچ مسئول امور بشری کمیسیون اتحادیه اروپا در جریان سفرش به کابل در بیانیه ای گفت که اتحادیه اروپا مبلغ ۳۲ میلیون یورو را در سال روان برای کمک به افغانستان اختصاص داده است. او در این بیانیه گفت که برای حمایت از غیرنظامیان و احترام به حقوق بشر بین المللی نمی تواند منتظر آتش بس باشد.

او در این بیانیه به روز پنجشنبه چهارم فبروری گفت: «هزینه جنگ بیش از هر چیز دیگری گران است و بر اساس آن بیشترین زیان به غیرنظامیان وارد می شود. حمایت ازغیرنظامیان اساس حقوق بشر بین المللی را تشکیل می دهد و این اصل باید توسط همه احترام شود. برای همین اتحادیه اروپا پیشنهاد خود را برای آتش بس فوری تکرار می کند.»

این مقام اتحادیه اروپا از وضعیت انسانی در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که در جریان دو سال گذشته، اتحادیه اروپا ۱۰۰ میلیون یورو را برای کمک بشردوستانه به افغانستان ارائه کرده است. در سال روان کمک های اولیه ما ۳۲ میلیون یورو برای افغانستان در نظر گرفته است.»

وی گفت: «ما با سازمان های بین المللی و سازمان ملل متحد همکاری می کنیم تا مشکلات مردم آسیب دیده از جنگ را با رعایت اصول بشری برطرف کنیم.»

۱۸،۴میلیون افغان به کمک نیاز دارند

آژانس دفترهماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد می گوید تعداد افراد نیازمند در افغانستان نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. این آژانس می گوید که در سال روان تعداد نیازمندان به ۱۸،۴ میلیون رسیده است.

مسئول امور بشردوستانه اتحادیه اروپا با مقامات افغانستان در کابل دیدار کرد. او در مورد کمک های مشترک بشردوستانه با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و دیگر مقامات گفتگو نمود.

در بیانیه روز چهارشنبه کاخ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که اشرف غنی رئیس جمهور با یک هیئت اتحادیه اروپا به رهبری جینز لنارشیچ دیدار نموده و در مورد انتقال به موقع کمک های بشردوستانه به مناطق مختلف افغانستان گفتگو کرده است.

قابل یاد آوریست که هزاران خانواده در درگیری های اخیر بین دولت و نیروهای مخالف در چندین ولایت افغانستان مجبور به ترک خانه های خود شده اند.


 

در همین زمینه