کشتی نجان "سی واچ" در آب های مدترانه
کشتی نجان "سی واچ" در آب های مدترانه

طبق گزارش سازمان ملل متحد، بیش از ۱۰۰۰ نفر ظرف ۲۴ ساعت گذشته لیبیا را با قایق به مقصد اروپا ترک کردند. سازمان بین المللی مهاجرت روز جمعه (۵ فبروری ۲۰۲۱) از طریق تویتر گزارش داده است که بیش از ۸۰۰ مورد کشف و به سواحل لیبیا بازگردانده شده اند.

این سازمان مستقر در ژنیو تأکید کرده است که مردم سعی کردند از شرایط غیرانسانی و وحشتناک که در اردوگاه های لیبیا حاکم است، فرار کنند. در ادامه گفته شده است که لیبیا پناهگاه امن نیست.

 سازمان خصوصی نجات آلمانی " Sea-Watch" یا دیده بان دریا اعلام کرد که هواپیمای شناسایی آنها "Moonbird" روز پنجشنبه هشت قایق با صدها نفر را در مدیترانه کشف کرده است.این سازمان در تویتر اش نوشته است که "بعد از دیر زمانی یک روز بسیار جنجالی داشتیم". در ادامه آمده است که خدمه هواپیمای "Moonbird" در حال حاضر در تلاشند پیدا کردن پنج قایقی است که محل آنها هنوز مشخص نیست.

 نجات ۲۳۷ پناهجو

کشتی نجات "Ocean Viking" همچنین ۲۳۷ نفر را از آب های مدیترانه نجات داد. همانطور که سازمان کمک رسانی "اس او اس مدیترانه" روز پنجشنبه اعلام کرد، مهاجران در دو قایق شلوغ در سواحل لیبیا کشف گردیده اند. بیش از صد خردسال در میان نجات یافته ها هستند که بیشتر آنها بدون همراهی والدین یا اقارب شان اند. پس از مأموریت های امدادی مشابه، اخیراً "Ocean Viking"  بیش از ۳۷۰ پناهجو را به سیسیل آورد.

طبق گزارش سازمان "اس او اس مدیترانه"، این کشتی نجات در حال حاضر در نوع اش یگانه کشتی نجاتی است که در مدیترانه فعالیت دارد.

گارد ساحلی ایتالیا "Ocean Viking" را تا ماه جنوری امسال، حدود شش ماه در سیسیل توقیف کرده بود و این امر را مقامات ایتالیایی با نقص موارد ایمینی توجیه کرده بود. اما سازمان "اس او اس مدیترانه"، از "آزار و اذیت رسمی" صحبت کرده است.

طبق آمار رسمی، سال گذشته بیش از ۱۲۰۰ نفر در تلاش برای عبور از دریای مدیترانه به اروپا جان خود را از دست دادند. با این حال، کارشناسان به این باور اند که رقم بالاتر از آن است که در مورد گزارش شده است.

 

در همین زمینه