احکام دیوان عالی اروپا در لوکزامبورگ الزام آور به شمار می آیند./عکس: Photo: Imago Images/P. Scheiber
احکام دیوان عالی اروپا در لوکزامبورگ الزام آور به شمار می آیند./عکس: Photo: Imago Images/P. Scheiber

آیا افغان های ولایت ننگرهار که در آلمان تقاضای پناهندگی کرده اند، حق دریافت «حمایت فرعی» را دارند؟

دیوان عالی اروپا در لوکزامبورگ امروز پنجشنبه به ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح به سیاست آلمان در امور پناهندگی می پردازد. مسأله بر سر اینست که آیا پناهجویان ولایت ننگرهار افغانستان در آلمان از حق «حمایت فرعی» برخوردار می شوند، یا خیر.

قرار است محکمه اداری ایالت بادن وورتمبرگ آلمان در منهایم در این رابطه تصمیم بگیرد، و به همین منظور از محکمه عالی اروپا در لوکزامبورگ پرسیده است که برای این تصمیم کدام معیار ها باید درنظر گرفته شوند.

پیش از آن دو پناهجوی افغان در شهر منهایم که از ولایت ننگرهار به آلمان آمده و درخواست های پناهندگی شان رد شده است، به محکمه ایالت بادن وورتمبرگ شکایت کرده بودند.

در ننگرهار افغانستان یک جنگ مسلحانه جریان دارد، با آنهم این ولایت آنقدر خطرناک پنداشته نمی شود که با شرایطی که تا کنون برای دریافت «حمایت فرعی» در آلمان در نظر گرفته می شوند، مطابقت داشته باشد.

اما محکمه اداری بادن وورتمبرگ به این باور است که وضعیت در بسیاری از موارد نشان دهنده یک خطر غیر قابل قبول برای مردم ملکی است. وکیل مدافع کل در محکمه عالی اروپا در لوکزامبورگ، حالا نظر خود را در این مورد ارائه می کند.

مطابق به اصولنامه اتحادیه اروپا، افرادی از «حمایت فرعی» برخوردار می شوند که مواد کنوانسیون ژنیو در رابطه با حق پناهندگی در مورد شان صدق نمی کند، با آنهم در صورت بازگشتن به کشور شان، با خطر جدی روبرو می باشند.

این گزارش ابتدا در رسانه همکار ما دویچه وله دری نشر شده است.

 

در همین زمینه

Webpack App