١۴۶ مهاجر نجات یافته توسط کشتی اوپن ارمز  روز سه شنبه ۱۶ فبروری در بندر سیسیل پیاده شدند. عکس: اوپن ارمز
١۴۶ مهاجر نجات یافته توسط کشتی اوپن ارمز روز سه شنبه ۱۶ فبروری در بندر سیسیل پیاده شدند. عکس: اوپن ارمز

١۴۶ مهاجر نجات یافته توسط کشتی اوپن ارمز روز سه شنبه در بندر سیسیل ایتالیا پیاده شدند. مهاجران پس از پیاده شدن در این بندر تحت آزمایش کوید ۱۹ قرار گرفتند. در میان آنها ۵۰ تن مهاجر زیر سن بودند که به مراکز پذیرش فرستاده شدند.

مهاجران نجات یافته به روز سه شنبه ۱۶ فبروری در بندر "امپدوکل" سیسیل در ایتالیا پیاده شدند. این ١۴۶ مهاجر توسط نیروهای نجات کشتی اوپن ارمز در آب های مرزی لیبیا در مدیترانه نجات داده شدند.

این مهاجران با کمال خرسندی در حالی که لبخند بر دهان داشتند از نیروهای نجات تشکر کرده و از آنها قدردانی نمودند.

مهاجران پس از پیاده شدن در بندر مورد آزمایش ویروس کرونا قرار گرفتند. در میان آنها دو زن باردار و یک کودک سه ماهه نیز حضور داشتند. ۵۰ مهاجر زیر سن به مراکز ویژه پذیرایی منتقل گردیدند.

بر اساس بیانیه سازمان اوپن ارمز، افراد نجات یافته عمدتا از کشور های آفریقای غربی و مرکزی آمده اند.

اوپن ارمز از هفته گذشته دو عملیات نجات را در 12 و 13 فبروری انجام داده است. بر اساس بیانیه این سازمان غیردولتی، عملیات نجات به دلیل نا مناسب بودن شرایط آب و هوای بحر و حضور نیرو های لیبیایی جهت "آزار و اذیت" مهاجران در منطقه، دشوار بوده است.

در حال حاضر آیتا مری به عنوان یگانه کشتی نجات در منطقه آب های مرزی مدیترانه در حال جستجوی مهاجران است.

طبق آمار سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) از ابتدای سال تاکنون ۱۵۹ مهاجر در مدیترانه جان خود را از دست داده اند.


 

در همین زمینه