در جریان هفته گذشته ۸۰۰۰ مهاجر افغان از ایران بازگشت کردند، بندر اسلام قلعه، هرات. عکس:سازمان بین المللی مهاجرت
در جریان هفته گذشته ۸۰۰۰ مهاجر افغان از ایران بازگشت کردند، بندر اسلام قلعه، هرات. عکس:سازمان بین المللی مهاجرت

آتش سوزی مهلک به روز شنبه در استان هرات در مرز با ایران رخ داد که خسارات مالی و جانی زیادی را به بار آورده است. این حادثه در روند کمک های ارائه شده توسط سازمان بین المللی مهاجرت به افغان های که از ایران بازمی گردند تأثیر گذاشته است.

دفتر نمایندگی سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) در افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد که شنبه ۱۳ فبروری آتش سوزی مرگباری در بندر اسلام قلعه هرات رخ داد که در اثر آن دفتر خدمات این سازمان متضرر شده و خدمات آن برای هزاران مهاجر برگشت کننده مختل گردیده است.

در بیانیه نمایندگی این سازمان آمده است که دست کم ۴۰ تن در این آتش سوزی کشته و ۱۱ تن دیگر زخمی شدند. این منبع افزود که به بازگشت کنندگان مهاجر و کارکنان این سازمان صدمه نرسیده است.

نیک بیشوپ مسئول نمایندگی این سازمان در هرات گفت: «آتش سوزی به مهاجران بازگشت کننده صدمه ای وارد نکرده زیرا پروسه ثبت نام آنها قبلاً تمام شده بود و آنها سفر خود را به مناطق مختلف افغانستان آغاز کرده بودند.»

با وجود آنکه در اثر این حادثه فعالیت نمایندگی این سازمان در هرات مختل شد اما اکنون سازمان بین المللی مهاجرت اطمینان می دهد که خدمات خود را برای بازگشت مهاجران ادامه خواهد داد.

حادثه آتش سوزی در بندر اسلام قلعه هرات خسارات جانی و مالی را به بار آورد. عکس: سازمان بین المللی مهاجرت
حادثه آتش سوزی در بندر اسلام قلعه هرات خسارات جانی و مالی را به بار آورد. عکس: سازمان بین المللی مهاجرت


بازگشت ۸۰۰۰ مهاجر افغان از ایران در جریان یک هفته

سازمان بین المللی مهاجرت می گوید تعداد مهاجرانی که از ایران به افغانستان بازگشته اند به گونه چشمگیری افزایش یافته است. به گفته این منبع، تنها در هفته گذشته ۸۰۰۰ افغان از ایران به کشور بازگشت کردند.

در بیانیه این سازمان همچنان آمده است که در سال گذشته شیوع ویروس کرونا باعث شد تا بسیاری از افغان ها شغل خود را در ایران از دست بدهند و از اینرو دوباره به افغانستان آمدند. در بیشترین ارقام درخواست کننده گان داوطلبانه در سال جاری، بازگشت ۸۶۰ هزار مهاجر افغان به کشور ثبت شده است.

نیک بیشوپ مسئول دفترسازمان بین المللی مهاجرت به رسانه ها گفت: «ما مشتاقانه منتظر بازسازی دفتر مرکز پذیرایی و ارائه خدمات بشردوستانه برای بازگشت افغان ها در این مسیر اصلی ترانزیت هستیم.»

به گفته او نمایندگی سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان جهت خدمات بهتر برای مهاجران بازگشت کننده به کمک مالی بیشتر نیاز دارد.

 

در همین زمینه