در پنجم فبروری ۲۰۲۱ استرال ۴۵ تن را در دریای مدیترانه نجات داد. عکس: سازمان اوپن ارمز
در پنجم فبروری ۲۰۲۱ استرال ۴۵ تن را در دریای مدیترانه نجات داد. عکس: سازمان اوپن ارمز

استرال یک کشتی نظارت و تحقیق مربوط به سازمان پرواکتیوا اوپن ارمز است. این کشتی که مانند یک قایق کوچک است نمی تواند مهاجران را حمل کند، اما مقامات را از حضور مهاجران در دریا مطلع می سازد. کارمندان این کشتی کوچک تا رسیدن امدادگران به مهاجران کمک های اولیه را انجام می دهند.

استرال در سازمان اوپن ارمز مسئولیت نظارت و تحقیق را در دریا بر عهده دارد. این کشتی کوچک نمی تواند وظیفه نجات وانتقال مهاجران را انجام دهد. لورا لانوزا عضو سازمان پرواکتیوا اوپن ارمز می گوید: «کشتی استرال فقط در شرایط اضطراری می تواند مهاجران را کمک کند.»

 در پنجم فبروری سال روان، کشتی استرال عملیاتش را در دریای مدیترانه انجام داد. در آن روز این قایق ۴۵ مهاجر را در دریای مدیترانه که سوار بر یک قایق بادی بودند پیدا کرد. در میان آنها یک زن باردار نیز حضور داشت. حضور این مهاجران توسط تلفن های زنگ خطر هشدار داده شده بود. آنها به مدت سه روز در دریا گیر مانده بودند.

وظایفی را که کشتی استرال به عهده دارد:

  • ارائه کمک های اولیه به مهاجران

کارمندان کشتی استرال می توانند کمک های اولیه را به مهاجران ارائه دهند. این کارمندان با قایق های کوچک به قایق مهاجران نزدیک می شوند.

ویدئویی که در صفحه اینستاگرام سازمان اوپن ارمز منتشر شده است، کارمندان این کشتی را نشان می دهد که به مهاجران سوار بر قایق بادی واسکت های نجات، ماسک و پتو های زروقی را جهت گرم شدن بدن آنها توزیع می کنند. به گفته لورا لانوزا کارمندان آنها همچنان برای مهاجران غذا و آب توزیع می نمایند.

کارمندان استرال همچنان وضعیت بهداشتی مهاجران را در نظر می گیرند. آنها بررسی می کنند که آیا در بین افراد پیدا شده، پناهجوی باردار، بیمار و کودکان حضور دارند یا نه. لورا لانوزا در این مورد می گوید: «در استرال یک تیمی از کارمندان صحی موظف هستند. بنابراین اگر یک فرد در معرض خطر باشد، ما به او کمک های صحی را انجام می دهیم.»

  • اطلاع رسانی به مقامات

کارمندان استرال همچنان از حضور قایق های مهاجران در دریا به مقامات اطلاع می دهند. به تاریخ پنجم فبروری، آنها مقامات مالتا را از حضور قایق مهاجران مطلع کردند. به گفته لورا لانوزا مقامات مالتا سپس با مقامات ایتالیایی برای جابجایی مهاجران هماهنگی کردند.

کشتی استرال نمی تواند مهاجران را به بنادر منتقل کند، اما به عنوان عامل بین مهاجران و نجاتگران عمل می کند.

  • اقامت در کنار مهاجران و اطمینان خاطر به آنها

کارکنان استرال تا رسیدن نیروهای نجات، برای اطمینان خاطر آنها در کنار مهاجران هستند. این روش ممکن است چندین ساعت طول بکشد.

لورا لانوزا می گوید: «در تاریخ پنجم فبروری نیروهای ایتالیایی به سرعت وارد منطقه شدند. ما با مهاجران صحبت کردیم و به آنها اطمینان دادیم تا اینکه امدادگران از راه رسیدند.»

استرال تلاش می کند تا در سفر دشوار دریایی به مهاجران اطمینان دهد. لورا لانوزا افزود كه مهاجران در پنجم فبروری منتظر رسیدن نجاتگران در دریای مدیترانه بودند. وی گفت: «آنها سرانجام در بندر جزیره لامپدوسای ایتالیا پیاده شدند.»

کشتی استرال پس از دو هفته مأموریت در مدیترانه، به دلیل شرایط نا مناسب هوای بحر در پانزدهم فبروری وارد بندر بدالون اسپانیا شد. سازمان اوپن ارمز از کارمندان این کشتی جستجو و نجات استقبال کردند.


 

در همین زمینه