عکس از آرشیف/ گروهی از مهاجران  که در جریان سال ۲۰۱۵ به گونه دسته جمعی وارد اتحادیه اروپا شدند
عکس از آرشیف/ گروهی از مهاجران که در جریان سال ۲۰۱۵ به گونه دسته جمعی وارد اتحادیه اروپا شدند

آمار درخواست های پناهندگی در مقایسه به هشت سال گذشته به پایین ترین سطح در اتحادیه اروپا رسیده است. در سال ۲۰۲۰ این رقم ۳۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

دفتر حمایت از پناهندگی اتحادیه اروپا (EASO) می‌گوید که به دلیل همه گیری ویروس کرونا و محدودیت هایی که به این دلیل اعمال شده، میزان درخواست های پناهندگی در کشورهای عضو به پایین ترین سطح رسیده است. این اولین باریست که تعداد تقاضاهای پناهندگی در مقایسه به هشت سال گذشته، در سطح پایین تر قرار گرفته است. محدودیت های موجود برای مبارزه در برابر همه گیری ویروس کرونا، سبب ایجاد موانع در روند مسافرت پناهجویان نیز شده است.

بر بنیاد جمع آوری داده ها از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا همراه با ناروی و سویدن، در سال گذشته ۴۳۱ هزارو ۳۰۰ درخواست پناهندگی ارایه شده است. این رقم در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۶۷۱ هزار مورد می‌رسید.

یافته های این دفتر نشان می‌دهند که دلیل عمده این کاهش، اعمال محدودیت های سفر از سوی حکومت های عضو اتحادیه اروپا، به هدف مبارزه در برابر همه گیری ویروس کووید-۱۹ می‌باشد.

اتحادیه اروپا، مسافرت از کشورهای دیگر را به این جا بسیار محدود کرده است. بسیاری از کشورهای عضو هم در مرزهای مشترک با اعضای دیگر اقدامات بازدارنده روی دست گرفته اند.

اقدامات یادشده، تاثیرات جدی را بالای ورود پناهجویان و مهاجرانی به جا گذاشته است که اغلب از افغانستان، سوریه، ونزویلا، کولمبیا و عراق به کشورهای اتحادیه اروپا می آیند.

دفتر حمایت از پناهندگی اتحادیه اروپا می‌گوید که با وجود همه گیری ویروس کرونا، ادارات امور مهاجرت و پناهندگی کشورهای عضو درخواست های پناهندگی را در سال ۲۰۲۰ تقریبا "به میزان مشابه" سال ۲۰۱۹ ارزیابی کرده اند. در مجموع، کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۳۲ درصد از متقاضیان پناهندگی را به عنوان پناهندگان واقعی به رسمیت شناخته اند. این تعداد نظر به سال های گذشته، ثابت باقی مانده است.

 

در همین زمینه