آرشیف: قایق مهاجران در دریای اژه. عکس از رویترز
آرشیف: قایق مهاجران در دریای اژه. عکس از رویترز

مقامات ترکیه می گویند که نیروهای دریایی این کشور ۹۸ مهاجر را در دریای اژه نجات دادند. به گفته این منبع نیروهای ساحلی یونان قایق های مهاجران را به سمت ترکیه سوق می دهند.

به گزارش رسانه های ترکیه، نیرو های دریایی این کشور روز دوشنبه ۲۲ فبروری ۹۸ مهاجر را در دریای اژه بین یونان و ترکیه نجات دادند. به گفته مقامات این کشور نیروهای ساحلی یونان قایق های مهاجران را به سمت ترکیه سوق داده اند.

بر اساس اعلامیه وب سایت نیروی دریایی ترکیه، نیروهای نجات ترکی در۱۹ تا ۲۱ فبروری ۵۳ مهاجر را که بر دو قایق سوار بودند در آب های ساحلی ازمیر در دریای اژه نجات دادند.

نیروهای ترکیه پس از اطلاع از حضور مهاجران در دریا اژه ۴۵ پناهجوی دیگر را در استان کوساداسی نجات دادند.

مقامات ترکیه همچنان گفتند که نیروهای یونانی مهاجران را در دریا تنها گذاشته و به سمت آب های ترکیه فرستاده اند.

پناهجویان پیدا شده پس از نجات در دریا به اداره مهاجرت تحویل داده شده اند.

ادعاهای ترکیه در برابر یونان

بسیاری از مهاجران از طریق دریای اژه خود را از ترکیه به یونان می رسانند و از آنجا به کشور های اروپای غربی می روند. پیش از این برخی سازمان ها و رسانه ها یونان را به فرستادن قایق های مهاجران به سمت ترکیه در دریای اژه متهم كرده بودند.

اما مقامات یونان بارها این ادعا ها را در مورد فرستادن مهاجران به سمت ترکیه رد کرده است.

نوتیس میتاراخیس وزیر مهاجرت یونان در ماه نوامبر گذشته به مهاجرنیوز گفت که او ادعا ها در مورد اخراج مهاجران توسط نیروهای یونانی به ترکیه را رد می کند.

وی افزود که آنها از مرزهای خود محافظت می کنند اما این کار مطابق با قوانین بین المللی و اروپایی در حال انجام است.


 

در همین زمینه