یک قایق حامل مهاجران در بحیره مدیترانه/(Reuters/D.Z. Lupi
یک قایق حامل مهاجران در بحیره مدیترانه/(Reuters/D.Z. Lupi

سازمان بین المللی مهاجرت (آی او ام) اعلام کرد، هشت مهاجر حدود یک هفته پیش در بخش مرکزی بحیره مدیترانه غرق شدند و ده ها تن دیگر مفقود هستند. آن ها سفرشان را از لیبیا آغاز کرده بودند.

سازمان بین المللی مهاجرت روز چهارشنبه (۲۴ فبروری ۲۰۲۱) با رجوع به گزارش های شاهدان در روم اعلام کرد، حدود یک هفته پیش، در برابر ساحل لیبیا، ۱۲۰ مرد و زن با قایق به سوی اتحادیه اروپا حرکت کردند.

قایق بادی حامل این مهاجران به تاریخ ۱۸ فبروری از لیبیا به سوی بخش مرکزی بحیره مدیترانه حرکت کرده است. این قایق پس از ۱۵ ساعت دچار مشکل شده است. کشتی تجاری «Vos Triton» هنگامی به کمک مهاجران آمد که هشت تن از آن ها جانشان را از دست داده بودند. قبل از آن برخی از سرنشینان از قایق به بیرون پریده بودند.

براساس این اطلاعات تا به حال یک جسد پیدا شده است. سه طفل و چهار زن از جمله مفقودشدگان هستند. در میان آن ها زنی است که نوزادش را به همراه داشته است. فرزند او به جزیره ایتالیایی لامپدوسا انتقال داده شده است.

کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان (یو ان اچ سی ار) و سازمان بین المللی مهاجرت (آی او ام) روز چهارشنبه از مفقود بودن ۴۱ مهاجر دیگر خبر دادند. براین اساس، این اطلاعات از ۷۷ بازمانده این سانحه به دست آمده است که به بندر پورتو امپیدوکله در جزیره سیسیلی رسیده اند.

سازمان بین المللی مهاجرت (آی او ام) و «یو ان اچ سی ار» اعلام کردند، تلاش های متداوم مهاجران برای رسیدن به اروپا از طریق بخش مرکزی بحیره مدیترانه نشان می دهد که باید هرچه زودتر راه بدیلی به آن ها نشان داد.

طبق اطلاعات سازمان بین المللی مهاجرت از اوائل سال روان تا به حال حدود ۱۶۰ مهاجر که می خواستند خود را با قایق به اروپا برسانند، در بحیره مدیترانه غرق شدند.

 

در همین زمینه