عکس از ایماگو/ وای ناکو
عکس از ایماگو/ وای ناکو

پولیس اروپا و اداره هماهنگی قضایی یوروجست ۳۸ تن را به ظن عضویت در یک شبکه بزرگ قاچاق و استفاده جویی از کارگران خارجی در فرانسه، رومانیا و مولداویا دستگیر کردند.

به گفته منابع قضایی فرانسه، افراد دستگیر شده به دلیل قاچاق انسان، استخدام غیرقانونی و فراهم کردن اسناد جعلی برای کارگران خارجی تحت سوءظن قرار گرفته بودند.

پولیس اروپا و یوروجست روز پنجشنبه اعلام کردند که عملیات دستگیری شبکه با تحقیقات و اقدامات مشترک پولیس فرانسه، رومانیا و مولداویا انجام شد.

به گفته یوروپول، این شبکه جنایتکار، کارگران مولداویایی و رومانیایی را به فرانسه انتقال می‌دادند و برای آن‌ها اسناد جعلی تهیه می‌کردند اما همزمان، پاسپورت‌های رسمی این افراد را به عنوان ضمانت نزد خود نگه می‌داشتند.

اداره یوروجست گفته است که در جریان عملیات ۴۴ محل متعلق به شبکه را بررسی، ۱۵ موتر گرانبها و ۱۰۰ هزار یورو را ضبط و ۱۱ حساب بانکی را نیز مسدود کرده است.

به گفته یوروپل، بیشتر کارگران مهاجر قربانی این شبکه سطح آموزشی پایینی داشته‌اند و به همین دلیل به سادگی به دام شبکه قاچاقبران افتاده‌اند.

بنابر گزارش، این کارگران هفته ۵۵ ساعت کار می‌کردند و روزانه فقط ۶۰ یورو مزد ‌می‌گرفتند.

پولیس اروپایی می‌گوید که تعدادی از شرکت‌های بزرگ ساختمانی در این فعالیت سودآور با این شبکه همکاری می‌کردند؛ به گونه ای که تخمین زده می‌شود شبکه حدود ۱۴ میلیون یورو درآمد داشته است.

۸ شرکت اکران که بیشتر آن‌ها در فرانسه فعالیت دارند در پول شویی با شبکه قاچاقبران دست داشته‌اند. 

 

در همین زمینه