شتی نجات مهاجر "Sea Watch 3" طی سه روز صدها مهاجر ر انجات داده است. تصویر گرفته شده ۲۸ فبروری ۲۰۲۱ 
عکس از dpa / Sea-Watch | سلن مگنولیا
شتی نجات مهاجر "Sea Watch 3" طی سه روز صدها مهاجر ر انجات داده است. تصویر گرفته شده ۲۸ فبروری ۲۰۲۱ عکس از dpa / Sea-Watch | سلن مگنولیا

سازمان دیدبان دریا«سی واچ» برای سومین روز پیاپی مهاجران را در بخش مرکزی بحیره مدیترانه از خطر غرق شدن نجات داد. در مجموع حدود ۳۶۰ مهاجر نجات داده شده و به کشتی «سی واچ ۳» انتقال داده شدند.

این سازمان که در برلین مستقر است، در تویتر اعلام کرد، ۷۳ تن از جمله ۱۶ زن و کودک روز یکشنبه صبح (۲۸ فبروری) به عرشه کشتی «سی واچ ۳» انتقال یافته اند. بعد از ظهر روز یکشنبه، پرسنل «سی واچ ۳» از ماموریت چهارم خبر داد که طی آن ۹۷ تن دیگر نجات یافته و به کشتی انتقال داده شدند. شام همان روز خبر نجات ۴۴ تن دیگر نشر شد.

در دو روز گذشته، امدادگران رضاکار در مجموع حدود ۱۴۵ تن را نجات دادند. بسیاری از این مهاجران بسیار خسته بودند و نخست «مراقبت های طبی» دریافت کردند. گفته می شود که مهاجران خوردسال و بدون همراه نیز در میان نجات یافتگان هستند.

در عملیات نجات که روز شنبه انجام شد، کشتی «سی واچ ۳» پس از این که یک قایق بادی مهاجران دچار مشکل شد، به کمک آن ها شتافت. به این ترتیب در مجموع حدود ۳۶۰ مهاجر نجات داده شده و به کشتی انتقال داده شدند.

۲۸ فبروری ۲۰۲۱: کشتی نجات سی واچ ۳ در جریان عملیات نجات در آب های مدیترانه
۲۸ فبروری ۲۰۲۱: کشتی نجات سی واچ ۳ در جریان عملیات نجات در آب های مدیترانه

بیش از یک هفته پیش کشتی «سی واچ ۳» اعلام کرد که پس از هفت ماه توقیف بندر شهر اسپانیایی بوریانا را ترک می کند.

سازمان بین المللی مهاجرت روز یکشنبه اعلام کرد که ۱۵ تن در بحر غرق شده اند. او به گفته های بازماندگان این سانحه اشاره کرد که گارد ساحلی لیبیا به این کشور بازگردانده است.

به گزارش سازمان ملل به این ترتیب در این سال بیش از ۱۷۰ تن در بخش مرکزی بحیره مدیترانه جانشان را از دست دادند.

به گزارش وزارت داخله ایتالیا در سال ۲۰۲۱ تا به حال حدود ۴۵۰۰ مهاجر با قایق به ایتالیا رسیدند. ایتالیا در اغلب موارد هدف مهاجرانی است که سفرشان را از ساحل لیبیا آغاز می کنند. لیبیا در شمال افریقا یک کشور ترانزیت برای مهاجرانی است که قصد سفر به اروپا را دارند.

کشتی جدید سازمان دیدبان دریا "سی آی۴" رونمایی شد

کشتی نجات جدید سازمان دیده بان دریا «سی آی» روز یکشنبه در بندر روستوک رونمایی شد. کشتی «سی آی ۴» قرار است در اوائل فصل تابستان به سوی بحیره مدیترانه حرکت کند تا آن جا مهاجرانی که در خطر غرق شدن هستند، نجات دهد.

پدر تعمیدی این کشتی «سی آی ۴»، یک جوان ۱۹ ساله است و الفا جور باری نام دارد. او جزو نخستین گروه از مهاجرانی است که توسط کشتی نجات «سی ای» به تاریخ ۲۹ دسمبر سال ۲۰۱۸ در بحیره مدیترانه نجات داده شدند.

باری گفت، بدون کمک «سی آی» در قایق چوبی کوچک مهاجران در آن هوای طوفانی جان به در نمی بردند. او گفت: «اگر الان کوردی مرا در آن زمان پیدا نمی کرد، زنده نمی ماندم.»

از ماه اکتوبر سال ۲۰۲۰ تا حال ده ها فرد رضاکار برای آماده کردن این کشتی نجات که ۵۰ سال از عمر آن می گذرد، تلاش می کنند.

 

در همین زمینه