عکس آرشیف از  permamanche@
عکس آرشیف از permamanche@

طی سه روز گذشته، محافظان ساحلی و امدادگران فرانسوی حدود ۷۰ مهاجر را از آب‌های کانال مانش و یک پناهگاه نظامی قدیمی در شمال فرانسه نجات دادند. در یک مورد، یک زن حامله، یک نوزاد سه روزه و یک کودک چهارماهه، در میان مهاجران وجود داشتند.

به گزارش روزنامه محلی له وا دونور، امدادگران بامداد یکشنبه ۲۸ فبروری ۳۱ مهاجر را از یک مخفیگاه نظامی قدیمی در نزدیکی دنکرک در شمال فرانسه نجات دادند. در میان این مهاجران یک زن حامله، یک نوزاد سه روزه و یک کودک چهارماهه، دیده می‌شدند.

بنابر گزارش، حدود ۱۵ تن از این مهاجران که از ملیت‌های مختلف بودند و دچار سرمازدگی شدید شده بودند به شفاخانه‌های منطقه از جمله به کاله انتقال داده شدند.

مهاجران باقیمانده به پولیس مرزی تحویل داده شدند.

مسئولان گفته‌اند که این مهاجران منتظر یک کشتی بودند تا به وسیله آن از کانال مانش عبور کنند و به انگلستان بروند.

دستگیری و نجات ۵۱ مهاجر از آب‌های کانال مانش

از سوی دیگر، یک گزمه پولیس در ساحل کامیه، در نزدیکی بولوین-سور-مر ۲۵ مهاجر را که قصد داشتند سوار یک کشتی شوند دستگیر کردند. این مهاجران می‌خواستند از طریق کانال مانش به انگلستان بروند. در میان آنان یک تن که از ناحیه پا زخمی شده بود تحت مراقبت قرار گرفت.

محافظان ساحلی فرانسه نیز به روزهای شنبه و جمعه گذشته ۱۶مهاجر را که قصد رفتن به انگلستان را داشتند از کانال مانش نجات دادند.

بر اساس خبرنامه فرمانداری پولیس شمال فرانسه، ۱۱ مهاجر صبح روز شنبه در آب‌های ساحلی ویمرو در نزدیکی بولوین-سور-مر توسط محافظان ساحلی نجات داده شدند. ۵ مهاجر دیگر نیز پنجشنبه شب بر جمعه از آب‌های کاله نجات داده شدند.


به گفته فرمانداری پولیس، مهاجران نجات داده شده بعد از انتقال به خشکه به پولیس مرزی تحویل داده شدند.

به گفته مقام‌های فرانسوی در سال ۲۰۲۰ بیش از ۹۵۰۰ مهاجر تلاش کردند تا توسط قایق ها از کانال مانش عبور کنند. این رقم چهار برابر بیشتر از سال ۲۰۱۹ گزارش داده شده است.

بر اساس آمار وزارت امور داخله انگلستان حداقل ۸۴۰۰ تن در سال ۲۰۲۰ موفق به عبور غیرقانونی از کانال مانش شده و خود را به سواحل انگلستان رسانده اند.

در همین زمینه: فرانسه: مهاجرانی که از کانال مانش نجات داده می‌شوند سرنوشت شان چه می‌شود؟

 

در همین زمینه