۲۸۷ تن از نیروهای پولیس در سال ۲۰۱۸ هنگام اخراج مهاجران با حملات خشونت‌آمیز مواجه شده اند
۲۸۷ تن از نیروهای پولیس در سال ۲۰۱۸ هنگام اخراج مهاجران با حملات خشونت‌آمیز مواجه شده اند

انجمن کردهای آلمان (KGD)، بار دیگر از اخراج پناهجویان به ایران به شدت انتقاد کرده است. علی ارتان تبراک، رئیس فدرال انجمن کردها در آلمان گفته است که موج جدیدی از اخراج ها "به سمت مرگ" برنامه ریزی شده است.

رئیس انجمن کردها در آلمان می گوید که در سراسر آلمان نامه های مبنی بر اخراج به دست پناهجویان کرد رسیده است. برای این انجمن در حال حاضر شش مورد از ایالت نوردراین وستفالن، سه مورد از بایرن، یک مورد از شلسویگ هولشتاین و یک مورد از ایالت هسن گزارش شده است. این پناهجویان و خانواده های آنها در آلمان از «ترور دولتی» جمهوری اسلامی ایران، فرار کرده و درخواست پناهندگی ارائه کرده اند.

به قول ارتان، اقلیت کرد در ایران از دیر زمانی تحت نظارت حکومت ایران قرار دارند. خانواده های کرد را در ایران بازداشت، شکنجه و اغلب اعدام به دلیل تعهد شان به حقوق بشر و دموکراسی، تهدید می کند. اخراج کردها به ایران مشابه صدور حکم مرگ است. ارتان می گوید که آلمان با این اقدام از نظر اخلاقی گناهکار می شود.

انجمن کردها از حکومت فدرال و کنفرانس وزرای داخله می خواهد تا اخراج آن دسته از پناهجویان کرد به ایران که نیاز به حمایت سیاسی دارند، به حالت تعلیق درآید. ارتان می گوید، تا زمانیکه وضعیت حقوق بشر در ایران به صورت محسوس بهبود نیافته است، کردها باید در آلمان از حمایت برخوردار شوند.

 

در همین زمینه