مهاجران اغلب از کشورهای تونس، ساحل عاج، بنگله دیش، گینه، اریتریا، الجزایر یا مصر هستند
عکس: Sandro Catanese, AFP
مهاجران اغلب از کشورهای تونس، ساحل عاج، بنگله دیش، گینه، اریتریا، الجزایر یا مصر هستند عکس: Sandro Catanese, AFP

در دو ماه اول سال روان میلادی براساس معلومات وزارات داخله ایتالیا ۵۰۰۰ پناهجو از طریق آب ها وارد این کشور شده اند. گفته شده است که ۳۹۸ پناهجو خورد سال و بدون همراه در جمع این پناهجویان اند.

وزارت داخله ایتالیا در روم، روز دوشنبه اعلام کرد، از آغاز سال روان تا به حال بیش از ۵۰۳۳ مهاجر با قایق به ایتالیا رسیده اند که به این ترتیب شمار آن ها در مقایسه با دو ماه نخست سال گذشته دوبرابر شده است.

در مقایسه با همین دوره زمانی در سال ۲۰۱۹ شمار مهاجرانی که از طریق بحیره مدیترانه به ایتالیا آمده اند، ۱۹ برابر شده است. 

براساس گزارش وزارات داخله ایتالیا نیمی از مهاجران از کشورهای تونس، ساحل عاج، بنگله دیش، گینه، اریتریا، الجزایر یا مصر هستند. مقام های ایتالیایی شمار مهاجران خوردسال و بدون همراه را ۳۹۸ تن اعلام کردند که هشت درصد از کل مهاجران را در دو ماه نخست سال روان تشکیل می دهند.

 

در همین زمینه