محکمه حقوق بشر اروپا در اشتراسبورگ
محکمه حقوق بشر اروپا در اشتراسبورگ

دادگاه حقوق بشر اروپا مجارستان (هنگری) را به دلیل نقض حقوق یک خانواده پناهجو در سال ۲۰۱۷ محکوم کرد. مقام‌های هنگری پدر این خانواده را مدت چهار ماه از غذا محروم کرده بودند.

مقام‌های مجارستان در سال ۲۰۱۷، یک خانواده پناهجوی افغان و ایرانی را که سه فرزند داشت و درخواست پناهندگی کرده بود در منطقه تزانزیت در کانتینری جابجا کردند که فقط ۱۳ متر مربع مساحت داشت.

بعد از آن که آزمایش بیماری هیپاتیت بی برخی از افراد خانواده مثبت اعلام شد، مسئولان خانواده را به یک کانتینر انفرادی انتقال دادند.

به گفته دادگاه حقوق بشر اروپا، پدر خانواده به این دلیل که برای بار سوم درخواست پناهندگی داده بود از سوی مقام‌های هنگری « از غذا محروم شده بود.» او مجبور بود که در میان زباله‌ها برای خود غذا جستجو کند.

دادگاه در حکمی که روز سه شنبه صادر کرد تاکید کرد که پدر خانواده به دلیل ممنوعیت ترک محل، کاملا وابسته به مقام ها بوده و به دلیل ارزیابی نادرست این مقام‌ها از وضعیت، از دسترسی به غذا محروم شده است.

بر اساس حکم دادگاه، رفتار مقام‌های هنگری با پدر خانواده نقض صریح ماده ۳ کنوانسیون حقوق بشر اروپا بشر می‌رود که هرگونه «رفتار غیرانسانی و ناشایسته» را ممنوع کرده است.

بیشتر بخوانید: کمیسیون اتحادیه اروپا: محدودیت حق پناهندگی در مجارستان در تناقض با قوانین اتحادیه اروپا است

بازداشت غیرقانونی خانواده در محل ترانزیت

دادگاه همچنین افزود که مقام‌های هنگری با کودکان هفت ماهه، شش و هفت ساله و مادر حامله خانواده نیز رفتار غیرانسانی و ناشایسته داشته‌اند. این خانواده در جایی به سر می برده که گرم بوده و هوای کافی در آن وجود نداشته است. گذشته از آن، خانواده از دسترسی به خدمات صحی و روانی مناسب نیز محروم بوده است.

قضات دادگاه حقوق بشر اروپا با اکثریت آرا تاکید کردند که مقام‌های مجارستان با بازداشت خانواده حق آزادی و امنیت اعضای آن را سلب کرده‌اند، در حالی که هیچگونه مبنای قانونی برای بازداشت آن‌ها وجود نداشته است.

آن‌ها همچنین عدم موجودیت مبناهای حقوقی برای اقامت بیش از حد طولانی در زون تزانزیت و تاخیر چشمگیر در بررسی درخواست پناهندگی خانواده را نیز برجسته و مقام‌های هنگری را به پرداختن ۴۵۰۰ یورو خسارت به هر فرزند و ۶۵۰۰ یورو به گونه جداگانه به پدر و مادر خانواده محکوم کردند.

در همین زمینه: مجارستان با وجود مخالفت دادگاه عالی اروپا به اخراج پناهجویان ادامه می‌دهد

 

در همین زمینه