کشتی نجات "Mare Jonio"
عکس از: Reuters/D. Zammit Lupi
کشتی نجات "Mare Jonio" عکس از: Reuters/D. Zammit Lupi

سرنوشت مهاجران در یک تانکر دنمارکی در برابر ساحل مالتا در اواخر تابستان سال ۲۰۲۰ خبرساز شد؛ اکنون یک محکمه ایتالیا پرونده چهار نفری را که از نزدیکان یک سازمان امدادرسانی هستند، مورد بررسی قرار داده است. قضات ایتالیا در این قضیه مساله قاچاق انسان را مطرح کرده است.

سارنوالی سیسلی در ایتالیا در حال حاضر بررسی می کند که آیا در این قضیه، مساله قاچاق انسان مطرح است یا خیر؟ در آن زمان کشتی کمکی خصوصی ایتالیایی «Mare Jonio»، گروهی از مهاجران را از کشتی تجاری شرکت حمل و نقل "مرسک" گرفته بود. گمان می رود که در این کار موضوع داد و گرفت پول مطرح باشد.

از شرکت " Maersk Tankers " سوال شده است که آیا در مورد اینکه علیه سازمان غیردولتی "Mediterranea Saving Humans " تحقیقات آغاز گردیده است، آگاهی دارد یا خیر، این شرکت به جواب گفته است: «با ما در مورد این قضیه تا حال تماسی گرفته نشده است. اما ما آماده کمک هستیم.»

از آن جایی که تحقیقت جریان دارد، سارنوالی مربوطه معلومات بیشتری ارائه نکرده است. براساس گزارش خبرگزاری "آنسا"، روز دوشنبه سازمان مدیترانه، رفتار اشتباه و نامناسب کارمندان اش را در رابطه به این قضیه رد کرده است.

۱۷ مهاجر در ماه سپتمبر ۲۰۲۰ توسط کشتی "Mare Jonio" که مربوط به سازمان "Mediterranea Saving Humans " است، به بندر "پوسالو" در سیسلی آورده شدند. پیش از این، پناهجویان بیش از یک ماه را در تانکر دنمارکی "Maersk Etienne" در برابر سواحل مالتا گذشتانده بودند. خدمه تانکر و چندین آژانس امدادی قبل از اینکه ایتالیا، پناهجویان را اجازه بدهد که به خاک این کشور از کشتی پیاده شوند، چندین بار تقاضا کرده بودند که اجازه پائین کردن مهاجرانی را که از آب های مدیترانه نجات داده شده بود، به دست بیاورند اما هر بار این خواست شان رد شده بود.

 

در همین زمینه