عکس آرشیف
عکس آرشیف

حدود ۲۱۰۰ نفری که در یونان حق حفاظت دریافت کرده اند، امسال در آلمان تقاضای پناهندگی مجدد نموده اند. برخی قانونگذاران آلمانی می‌خواهند که سفر کردن پناهندگان از یونان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا به حالت تعلیق درآید.

اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان (بامف) در گفتگو با روزنامه آلمانی "ولت ام زونتاگ" اعلام کرد که تنها در ماه جنوری و فبروری سال روان، دست کم ۲۱۰۰ درخواست مجدد از کسانی را دریافت کرده است که پیش از این در یونان حق محافظت به دست آورده بودند.

این رقم در دوازده ماه سال گذشته به ۷۱۰۰ مورد می رسید اما پرونده شان مورد ارزیابی ادارات آلمانی قرار نگرفت.

بر بنیاد معاهده دبلین، هرگاه یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد یک متقاضی پناهندگی تصمیم گرفته باشد، عضو دیگر این اتحادیه نمی‌تواند درخواست پناهندگی مجدد این فرد را مورد ارزیابی قرار بدهد. به عباره دیگر، هر عضو اتحادیه اروپا که یک پناهجو برای اولین بار وارد آن شده باشد، مسئول بررسی پرونده پناهجویی اش نیز می‌باشد.

اداره بامف به این روزنامه همچنان توضیح داده است در صورتی که در مورد درخواست پناهندگی کسانی که از ۲۳ دسمبر سال ۲۰۱۹ به این طرف حق حفاظت از یونان را به دست آورده و دوباره در آلمان تقاضای پناهدگی کرده اند& تصمیم گیری صورت بگیرد، در آنصورت به آنها "دوباره اولویت" داده می شود. به قول بامف این متقاضیان پیش از این حق اقامت و حمایت از اروپا را به دست آورده اند و از این رو، از نظر قانون اقامت (در اتحادیه اروپا) از امتیازاتی برخوردار هستند. بامف افزوده است که این "توقف تصمیم گیری" حالا در مورد همه کسانی صدق می کند که تحت حفاظت یونان بوده و وارد آلمان می شوند.

الکساندر تروم، رئیس گروه پارلمانی فراکسیون دموکرات مسیحی در کمیته داخلی پارلمان آلمان گفته است: «من هراس دارم که در برخورد یونان یک استراتیژی تازه نهفته باشد: آن اینکه پناهجویان را بپذیرند، حد اقل نیازمندهای شان را برآورده نکنند و فوراً اجازه ادامه سفر را برای شان بدهند. این باید متوقف شود. حکومت فدرال آلمان باید اصرار کند که یونان از پناهندگان مراقبت جدی کند. تا آن زمان ما باید سفر کردن پناهندگان از یونان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به حالت تعلیق در بیاوریم.»

لیندا تویتیبرگ، سخنگوی سیاست مهاجرت حزب دموکرات آزاد آلمان، در مهاجرت ثانوی افراد، نقطه ضعف را در سیستم مشترک پناهندگی اتحادیه اروپا می داند. او گفت که حکومت فدرال آلمان در زمان ریاست شورای اتحادیه اروپا، هیچ پیشرفت در این زمینه نداشته است. او گفت که حکومت فدرال آلمان و کمیسیون اتحادیه اروپا باید از یونان بخواهند که در اسکان دهی مناسب پناهندگان تلاش های جدی را به خرچ بدهد.

 

در همین زمینه

Webpack App