دوازدهمین اجلاس ادغام در آلمان
دوازدهمین اجلاس ادغام در آلمان

امروز سه شنبه (9 مارچ 2021) در دفتر صدراعظم آلمان سیزدهمین اجلاس ادغام به صورت دیجیتال برگزار می شود. مسئول حکومت آلمان فدرال در امور ادغام به این مناسبت گفت که موفقیت های به دست آمده در زمینه ادغام نباید به خاطر همه گیری کرونا از بین برود.

انته ویدمن ماوتس، مسئول حکومت آلمان فدرال در امور ادغام به مناسبت سیزدهمین نشست ادغام که روز سه شنبه در دفتر صدراعظم آلمان  برگزار می شود، به چالش های ویژه همه گیری کرونا در برابر ادغام مهاجران اشاره کرد.

او گفت: «ما باید هرکاری از دستمان برمی آید انجام دهیم تا موفقیت های کسب شده به خاطر همه گیری کرونا از دست نروند.» در برنامه ملی اقدامات نیز به این مساله توجه می شود.   

اجلاس ادغام به صورت دیجیتال برگزار می شود و ۱۲۰ تن در آن شرکت می کنند.

موضوع اصلی این اجلاس پایان دادن به کار چند ساله بر روی برنامه ملی اقدامات حکومت آلمان فدرال در بخش ادغام است. شرکت کنندگان در این نشست با توجه به بخش های «نزدیکی بیشتر به یکدیگر» و «انسجام» راجع به نتایج کار گفتگو خواهند کرد.

اشتراک بیشتر و افزایش شمار مهاجران در بخش های صحت، فرهنگ، رسانه ها و ورزش و تقویت هم زیستی در توسعه شهرها از جمله مسائلی هستند که در این جلسه راجع به آن ها بحث و گفتگو می شود.

افزون براین شرکت کنندگان در این نشست دیجیتالی به تصمیم افزایش شمار مهاجرانی که شهروندی آلمان را دریافت می کنند، آموزش سیاسی و اشتراک، گشایش در بخش بین فرهنگی و فرصت های یکسان در اقتصاد و خدمات عمومی و همچنین مبارزه با تبعیض، نژادپرستی و هرگونه دشمنی با انسان ها به شکل گروهی توجه خواهند داشت.  

برنامه ملی اقدامات در مجموع حاوی بیش از ۱۰۰ تصمیم مشخص با هدف پیشبرد سیستماتیک ادغام در همه سطوح زندگی و تقویت انسجام در جامعه است.

یولیا کوسیاکوا، جامعه شناس در بنیاد بازارکار و تحقیق راجع به مشاغل در نورنبرگ به فرستنده رادیویی و تلویزیونی «ام دی آر» گفت، شمار مهاجرانی که در بخش پرستاری به کار مشغول هستند، «چندان زیاد» نیست. او در ادامه گفت: «مهاجران شاید بتوانند مشکل کمبود پرسنل را در این بخش اندکی کاهش دهند، اما نمی توانند آن را به صورت کامل رفع کنند. چون از اشخاصی که قبلا شاغل بوده اند، فقط ۷ درصد در امور صحی به کار مشغول بوده اند. در اصل فقط ۱ درصد از مهاجران در آلمان موفق شده که در این بخش ها کار پیدا کند.» به گفته خانم کوسیاکوا، عدم تسلط بر زبان آلمانی و به رسمیت نشناختن مدارک تحصیلی از جمله موانعی است که بر سر راه مهاجران قرار دارد.

خانم کوسیاکووا در ادامه گفت، در اغلب موارد از زمان رسیدن به آلمان تا پایان دادن به تحصیلات در رشته پرستاری بیش از پنج سال می گذرد. این خطر وجود دارد که مهاجران به کار در بخش ساختمان یا در بخش لوجیستیکی روی بیاورند. 

اندریاس وسترفلهاوس، نماینده حکومت آلمان فدرال در امور پرستاری به فرستنده رادیویی و تلویزیونی «ام دی آر» گفت، در زمینه ادغام مهاجران در بخش پرستاری پیشرفت های زیادی به دست آمده است. اما این پیشرفت ها کافی نیستند و میزان معاش پرستاران باید افزایش یابد. افزون براین روند به رسمیت شناختن مدارک پرستاران خارجی باید در سراسر آلمان فدرال یکسان باشد. او گفت: «نمی شود که مهاجر در یک ایالت به صورت رسمی به عنوان پرستار به رسمیت شناخته شود و در یک ایالت دیگر حق داشتن عنوان پرستار را نداشته باشد.»

 

در همین زمینه