اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان (بامف)
اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان (بامف)

پناهجویان افغان اغلب در شکایت ‌های‌ شان علیه پاسخ منفی اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان موفق می‌شوند. یک سیاستمدار حزب چپ آلمان از میزان بالای تصمیم‌های اشتباه اداره مهاجرت در مورد پناهجویان افغان انتقاد کرده است.

 براساس معلومات وزارت داخله آلمان فدرال که به درخواست اولا یلپکه، سخنگوی امور داخلی جناح پارلمانی حزب چپ آلمان ارائه شده است، پناهجویان رد شده افغان در شکایت‌های شان از تصمیم منفی اداره مهاجرت فدرال (بامف) غالباً موفق می‌شوند.

این معلومات نشان می‌دهد که قاضیان از مجموع ۲۱۱۷۰ شکایتی که از سوی پناهجویان افغان صورت گرفته است، در ۸۳۹۰ مورد آن در تصمیم منفی اداره مهاجرت آلمان تجدید نظر کرده اند.

در ۷۲۷۰ مورد قاضیان محاکم تصمیمی نگرفتند که بر محتوا تاثیرگذار باشد. به این ترتیب اگر این رقم را از ۲۱ هزار و ۱۷۰ مورد کم کنیم، ۶۰ درصد از شکایات پناهجویان افغان به محکمه های آلمان موفقیت آمیز بوده است.

اما در بیشتر موارد (۶۴۳۵) در پی شکایت پناهجویان فقط حکم ممنوعیت اخراج صادر شده است. به این ترتیب اقامت آن ها در درازمدت تضمین نشده است.

۵۵۰۰ مورد از شکایات پناهجویان افغان بی اساس خوانده شده و رد شده اند. با توجه به این آمار، خانم یلپکه از تصمیم‌گیری‌های اداره مهاجرت در قبال پناهجویان افغان انتقاد کرده است: «چنین میزان تصمیم‌های اشتباه بیش از حد افتضاح‌آور است، زیرا مساله بر سر مرگ و زندگی [پناهجویان] است.

این سیاستمدار حزب چپ‌ها افزوده است: «این پناهجویان رد شده را اخراج به کشوری تهدید می‌کند که در آن نه تنها همه روزه حملات مرگبار صورت می‌گیرد، بلکه افزون بر آن سیستم صحی آن در حالت بسیار بدی قرار دارد و قابلیت رسیدگی به بیماران کووید-۱۹ را دارا نمی‌باشد.» به همین دلیل است که یلپکه و همچنین سازمان های حامی پناهجویان از جمله "پرو ازول" خواهان توقف اخراج پناهجویان به افغانستان اند.

با وجود این که گفتگوهای صلح میان طالبان و نمایندگان حکومت افغانستان در سپتمبر سال ۲۰۲۰ آغاز شد، این کشور را همواره موجی از خشونت تکان می دهد. حامیان حقوق بشر، خبرنگاران و عالمان مذهبی پیوسته هدف حملات افراط گرایان قرار می گیرند.  

 

 


 

در همین زمینه