یکی از قایق های پناهجویان در بحیره مدیترانه    
عکس از:   TWITTER/SOS MEDITERRANEE
یکی از قایق های پناهجویان در بحیره مدیترانه عکس از: TWITTER/SOS MEDITERRANEE

در اثر واژگون شدن یک قایق به روز سه شنبه، حداقل ۳۹ پناهجو در سواحل تونس جان های خود را از دست داده اند. در میان این گروه چهار کودک و ۹ زن نیز بودند.

بر اساس گزارش خبر گزاری (تی ای پی)، نیرو های گارد ساحلی و نیروی دریایی اردوی تونس ۱۶۵ پناهجو دیگر را نجات داده اند. گفته می شود که عملیات نجات ساعت ها ادامه یافته است.

بر بنیاد گزارش های به دست آمده، این پناهجویان چند ساعت قبل از واژگون شدن قایق های شان، از ساحل (صفاقس)  با دو قایق بادی روانه آب های مدیترانه شده بودند. گفته می شود که اکثر بازماندگان از کشورهای جنوب صحرای افریقا هستند.

 در این اواخر شمار زیادی از پناهجویان از خاورمیانه همچنان از ترکیه با قایق های بادی خود را به سواحل ایتالیا می رسانند. مثلا در آخرین مورد به قول مقامات ایتالیایی ۱۱۲ پناهجو از عراق، سوریه و ایران  با گذر از دریای اژه به (لویسا) خود را با قایق های بادی رسانده اند. در جمع این پناهجویان ۳۱ کودک نیز شامل بوده اند.

 

در همین زمینه