اتحادیه اروپا و مساله مهاجرت
اتحادیه اروپا و مساله مهاجرت

وزرای داخله کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز جمعه (۱۲ مارچ ۲۰۲۱) در مورد راه های ممکن برای افزایش موارد اخراج پناهجویان ردشده به کشورهای مبداشان، مشوره می کنند. این یکی از مسائلی است که کشورهای عضو از سال ها پیش به این سو نتوانسته اند راجع به آن به توافق برسند.

تلاش های اخیر اتحادیه اروپا برای همکاری نزدیکتر با کشورهای مبدا پناهجویان به منظور پذیرش اتباع شان، در راستای افزایش میزان اخراج پناهجویانی انجام شده که رد شده اند و باید کشورهای اتحادیه اروپا را ترک کنند. انتظار نمی رود که در پی کنفرانس ویدیویی وزرای داخله کشورهای عضو اتحادیه اروپا، قطعنامه ای دراین باره صادر شود.

در مورد اصلاحات جامع در سیستم پناهندگی اتحادیه اروپا از دیر زمانی میان کشور های عضو توافقی به دست نیامده است.

اتحادیه اروپا در بخش بازگرداندن پناهجویان که رد شده اند و باید کشورهای عضورا ترک کنند، به اهداف خود دست نیافته است. از چندین سال به این طرف افزایش اخراج افرادی که ملزم به ترک کشورهای اتحادیه اروپا هستند، امکان پذیر نیست.

 به پیشنهاد ریاست شورای اتحادیه اروپا که فعلا در دست کشور پرتگال است، در اجلاس امروزی همچنین روابط با کشورهای شمال افریقا مانند مراکش یا تونس مورد بحث قرار خواهد گرفت.

علاوه بر این، در این اجلاس، وزرای داخله کشور های عضو می خواهند در مورد پیشنهاد کمیسیون اتحادیه اروپا برای حفاظت بهتر از زیرساخت های حیاتی مانند شفاخانه ها یا شبکه های انرژی در برابر حملات سایبری و بلایای طبیعی، تبادل نظر و مشوره کنند.

 

در همین زمینه