تصویر از جریان محاکمه در شهر اولم
تصویر از جریان محاکمه در شهر اولم

این چهار پناهجو متهم بودند که یک دختر ۱۴ ساله را در شب هالووین سال ۲۰۱۹ به اقامتگاه شان برده و دوای بیهوشی داده و سپس مورد تجاوز قرار داده اند. حالا این چهار نفر به مجازات زندان محکوم شدند.

محکمه‌ای در شهر اولم آلمان روز دوشنبه، ۱۵ مارچ، چهار پناهجوی افغان و عراقی را به اتهام تجاوز جنسی و وارد کردن صدمه بدنی به مجازات حبس محکوم کرد.

رئیس هیئت قضات گفت ثابت شده است که این چهار جوان، یک دختر نوجوان را در اقامتگاه پناهجویان در محله «ایلرکیرشبرگ» مربوط شهر توبینگن مورد تجاوز جنسی و صدمه بدنی قرار داده دادند.

دو تن از متهمان هر یک به مجازات دو سال و سه ماه زندان محکوم شدند. محکمه یکی از این دو تن را به اتهام تجاوز جنسی و وارد کردن صدمه بدنی و فرد دومی را به سه بار تجاوز جنسی به این دختر مقصر شناخت. 

دو متهم دیگر به مجازات دو سال و دو ماه زندان محکوم شده اند. محکمه گفته است که یکی از این دو تن به اتهام تجاوز جنسی و دومی به اتهام همدستی در تجاوز جنسی و آسیب رساندن خطرناک بدنی مقصر شناخته شده اند.

این جوانان ۱۷ تا ۲۶ ساله در بیشترین زمان جریان محاکمه سکوت اختیار کرده اند. رئیس هیئت قضات گفت به دلیل این که آن‌ها در پایان محاکمه قسماً به این عمل شان اعتراف کردند، محکمه مجازات آن‌ها را اندکی تخفیف داد.

محکمه در کل پشت درهای بسته برگزار شد و به میزان زیادی متاثر از وضعیت دشوار بازجویی از قربانی این تجاوز جنسی بوده است. قاضی در اثنای اعلام حکم گفت که در روند محاکمه «شک وجود داشته است و هنوز هم شک وجود دارد.»

چهار پناهجوی محکوم شده شهروندان افغانستان و عراق اند.

این قضیه در شب جشن هالووین در ماه اکتوبر سال ۲۰۱۹ اتفاق افتاده بود. دختر دانش‌آموز یک روز بعد از وقوع قضیه به والدین خود و پولیس در این رابطه معلومات داده بود. به گفته او، در حالی که نشئه بوده از سوی این جوانان متقاعد شده بود که به اقامتگاه پناهجویان برود. او گفته است که این جوانان بعداً به او دوای بیهوشی داده و مورد تجاوز قرار دادند.

 

در همین زمینه