عکس آرشیف: گروهی از مهاجران در حال عبور از مرز مشترک ترکیه و یونان در ادرنه. عکس از رویترز
عکس آرشیف: گروهی از مهاجران در حال عبور از مرز مشترک ترکیه و یونان در ادرنه. عکس از رویترز

پنج سال از توافقنامه پناهندگی بین اتحادیه اروپا و ترکیه می گذرد. کارشناسان خواستار به روز شدن این توافقنامه و حمایت قویتر از ترکیه شده اند.

سینم آدار، دانشمند در مرکز مطالعات کاربردی ترکی (CATS) بنیاد علم و سیاست آژانس مطبوعاتی آلمان می گوید که "یک توافقنامه به روز شده باید همراه با منابع مالی بیشتری باشد و گروه های دیگر مهاجران نیز باید در آن شامل شوند".

با توافقنامه سال ۲۰۱۶ بین ترکیه و اتحادیه اروپا، ترکیه تعهد سپرد که علیه مهاجرت های غیر قانونی عمل می کند. در این توافقنامه همچنین این موارد پیش بینی شده است که اتحادیه اروپا می تواند مهاجرانی را که به طور غیرقانونی از طریق ترکیه به جزایر یونان می آیند، دوباره به ترکیه برگرداند. در عوض، اتحادیه اروپا پناهجویان سوریایی را که در ترکیه به سر می برند، می پذیرد. اتحادیه اروپا همچنین برای ترکیه پرداخت شش میلیارد یورو برای تأمین هزینه های پناهندگان سوریایی را وعده کرد.

مراد اردوغان، کارشناس ترکیه می گوید که در ترکیه علاوه بر ۳،۶ میلیون مهاجران رسمی سوریایی، حدود دو میلیون مهاجر ثبت ناشده از دیگر کشور ها وجود دارند. برخلاف شمار زیادی از سوریایی ها که اکثر آنها در ترکیه اقامت گزیده اند، بعضی از پناهجویان می خواهند وارد اتحادیه اروپا شوند. گزینه دیگر اخراج است. اردوغان در ادامه می گوید: «آنها هیچ گزینه دیگری ندارند. هر دو طرف (اتحادیه اروپا و ترکیه) باید توافق بر سر راه حل پایدار کنند. در غیر این صورت توافقنامه به شکل فعلی آن محکوم به شکست است، «زیرا این یک بار سنگین است و مهاجرت های کنترول نشده یک خطر سیاسی و اجتماعی برای ایجاد آشفتگی در اروپا و ترکیه به همراه دارد.»

هر دو كارشناس می گویند که حمایت ها نباید تنها به بخش بشردوستانه محدود باشند. آدار می گوید که "همچنین باید بودجه و پروژه هایی برای ادغام وجود داشته باشد. زیرا بیشتر سوریایی ها به احتمال زیاد می خواهند در ترکیه بمانند".

 

در همین زمینه