یک کمپ مهاجران در پازارکوله در نزدیکی کاستانیس در مرز ترکیه و یونان
عکس از پیکچر الیانس
یک کمپ مهاجران در پازارکوله در نزدیکی کاستانیس در مرز ترکیه و یونان عکس از پیکچر الیانس

سازمان حامی پناهجویان "پرو ازول" به این باور است که پناهجویان افغان در ترکیه تحت حفاظت قانونی قرار ندارند و کمک ها هم بیشتر برای سوریایی ها در نظر گرفته شده اند. بنابرین افغان ها مجبور اند به طور غیرقانونی در این کشور زندگی کنند و هر لحظه آنها را خطر اخراج تهدید می کند.

قبل از اجلاس روسای دول و حکومات کشور های عضو اتحادیه اروپا، سازمان حامی پناهجویان "پرو ازول" از تصویب یک نسخه جدید توافقنامه اتحادیه اروپا با ترکیه هشدار می دهد. این سازمان گفته است که برای پناهجویان در ترکیه نه حفاظتی وجود دارد و نه چشم اندازی. این سازمان در اعلامیه که امروز چهارشنبه (۲۴ مارچ ۲۰۲۱) منتشر کرده است، گفته است که این امر به ویژه برای افغان ها صدق می کند. گونتر بورکارد مدیر عامل این سازمان می گوید که "هیچ معامله جدیدی به قیمت نقض حقوق بشر نباید انجام شود".

روسای دول و حکومات کشور های عضو اتحادیه اروپا قرار است فردا پنجشنبه (۲۵ مارچ ۲۰۲۱)، از جمله موارد دیگر، در مورد روابط شان با ترکیه نیز بحث کنند.

در توافقنامه پناهندگی سال ۲۰۱۶، ترکیه تعهد کرده است که در برابر مهاجرت های غیر قانونی عمل می کند. براساس این توافقنامه اتحادیه اروپا اجازه دارد که مهاجران و پناهجویانی را که به صورت غیر قانونی از ترکیه وارد جزایر یونان می شوند، دوباره بازگرداند. در عوض اتحادیه اروپا پناهجویان سوریایی را که در ترکیه اند، می پذیرد.

پرو ازول می گوید که  افغانستان نیز یکی از کشورهای اصلی مبدا پناهجویان تازه وارد در ترکیه است. افغان ها همچنین یکی از بزرگترین گروه های پناهجویان در یونان را تشکیل می دهند، که در معرض خطر بازگرداندن به ترکیه قرار دارند.

براساس تحقیقات اخیری که سازمان حامی پناهجویان "پرو ازول" انجام داده است، افغان ها در ترکیه هیچ حفاظتی دریافت نمی کنند و بخش اعظم کمک ها برای پناهجویان سوریایی در نظر گرفته شده است. بنابرین شمار زیادی از پناهجویان افغان مجبور گردیده اند که به صورت غیر قانونی در ترکیه زندگی کنند و حمایت قانونی ندارند. این افراد را همواره خطر اخراج اجباری تهدید می کند.

ترکیه یکی از کشورهای اصلی پذیرنده پناهجویان است. به طور رسمی، حدود چهار میلیون پناهجو در این کشور زندگی می کنند که گفته می شود ۳،۶ میلیون آنها سوریایی ها اند.

 تخمین زده می شود که در حدود یک یا دو میلیون پناهجو ثبت نشده نیز در ترکیه بسر می برند که اکثریت آنها را افغان های می سازد.

در این میان سیاستمدرانی مختلف خواهان به روز شدن توافقنامه سال ۲۰۱۶ با ترکیه اند که پناهجویان افغان را هم تحت پوشش اش قرار دهد.


 

در همین زمینه