پناهجویانی که در کانال مانش میان انگلیس و فرانسه متوقف گردیده اند: Picture alliance
پناهجویانی که در کانال مانش میان انگلیس و فرانسه متوقف گردیده اند: Picture alliance

حکومت بریتانیا طرح جدیدی را برای اصلاحات گسترده قانون پناهندگی ارائه کرد. در آینده در این کشور دریافت حق پناهندگی دشوارتر خواهد شد.

پریتی پاتل وزیر داخله بریتانیا روز چهارشنبه در پارلمان در لندن از «مهمترین اصلاحات سیستم پناهندگی در چندین دهه اخیر» در کشورش سخن گفت. این اصلاحات، برای کسانی که در آینده به طور غیر قانونی وارد بریتانیا می شوند، دریافت حق پناهندگی را دشوارتر می سازد.

پاتل گفت: «در آینده کسانی که به طور غیر قانونی به بریتانیا خواهند آمد، از حقوق مساوی با کسانی که قانونی وارد این کشور می شوند، برخوردار نمی باشند.» به اساس این طرح اصلاحات، هر فردی که از یک کشور امن مانند فرانسه به بریتانیا می رود، نمی تواند به سیستم پناهندگی این کشور دسترسی فوری داشته باشد. به قول وزیر داخله بریتانیا، افزون بر آن اخراج مهاجران غیر قانونی تسریع گردیده و بررسی سن متقاضیان پناهندگی دقیق تر انجام خواهد شد.

پریتی پاتل طرح جدید اصلاحات را چنین توجیه کرد که در کشورش گویا هنوز به ۱۰۹ هزار درخواست پناهندگی رسیدگی نشده است و سیستم فعلی پناهندگی از این بایت «تحت فشار» قرار دارد.

سازمان های خیریه از این اقدام حکومت بریتانیا به شدت انتقاد کرده اند. مایک آدمسون، مدیر اجرایی صلیب سرخ بریتانیا، این طرح را «غیر انسانی» عنوان کرده گفت: «ما نحوه وارد شدن یک فرد (به بریتانیا) را نباید محک مستحق بودن او برای دریافت حق پناهندگی قرار بدهیم.»

در سال گذشته حدود ۸۵۰۰ مهاجر به وسیله قایق های کوچک از طریق کانال مانش وارد بریتانیا گردیدند.

دویچه وله

 

در همین زمینه