کارمندان اداره مهاجرت آلمان در حال ثبت درخواست پناهندگی یک پناهجو
کارمندان اداره مهاجرت آلمان در حال ثبت درخواست پناهندگی یک پناهجو

شمار درخواست های پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به پایین ترین سطح رسیده است. در ۲۷ کشور عضو این اتحادیه در سال ۲۰۲۰ فقط ۴۱۶ هزار درخواست داده شده است.

اداره آمار اتحادیه اروپا یا "یوروستات" روز چهارشنبه در لوکسامبورگ اعلام کرد که این آمار درخواست های اولیه ای را شامل می شود که برای دریافت حفاظت بین المللی داده شده اند.

این تعداد از درخواست های پناهندگی، پایین ترین سطح آمار درخواست های پناهندگی در اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۳ به این سو می باشد. 

یک چهارم این درخواست ها که ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ پرونده را شامل می شود، به آلمان ارائه شده اند. درخواست کنندگان پناهندگی از افغانستان بازهم مثل پنج سال گذشته در جایگاه دوم قرار دارند.

بحران کرونا دلیل اصلی

اداره آمار اتحادیه اروپا گفته که دلیل اصلی کاهش شمار درخواست های پناهندگی، همه گیری ویروس کرونا بوده است. وضع محدودیت های سفر، مسدود شدن مرزها و وضع کنترول مرزی در مرزهای داخلی اتحادیه اروپا از جمله عوامل بازدارنده پناهجویان بوه است.

سال ۲۰۱۹ در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۶۳۱ هزار درخواست اولیه پناهندگی ارائه شده بودند. در اوج بحران مهاجرت در سال ۲۰۱۵ شمار درخواست های پناهندگی بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده بود.

سال گذشته در کنار آلمان که بیشترین شمار درخواست های پناهندگی را دریافت کرده است، در اسپانیا ۸۶ هزار و ۴۰۰ درخواست، در فرانسه ۸۱ هزار و ۸۰۰ درخواست و در یونان ۳۷ هزار و ۹۰۰ درخواست ارائه شده اند.

از رهگذر جمعیتی، بیشتر شمار درخواست های پناهندگی را به ترتیب قبرس، مالتا و یونان دریافت کرده اند و کمترین درخواست را مجارستان دریافت نموده است. آلمان از این رهگذر در پایین فهرست قرار دارد.

بیشترین پناهجویان با آمار ۱۵ درصدی بازهم از سوریه بوده اند و پناهجویان از أفغانستان با ۱۱ درصد در رده دوم قرار دارند. سپس ونزوئلا یا هفت درصد در رده سوم و کلومبیا نیز با هفت درصد در رده چهارم قرار دارند.

 

در همین زمینه