عکس آرشیف از پناهجویان در یکی از مرزهای اتحادیه اروپا در اوج بحران مهاجرت| Photo: Picture-alliance/Pixsell/Z.Lukunic
عکس آرشیف از پناهجویان در یکی از مرزهای اتحادیه اروپا در اوج بحران مهاجرت| Photo: Picture-alliance/Pixsell/Z.Lukunic

نمایندگان اتحادیه اروپا و امدادگران در برابر "خودخواهی های کشورهای غنی در مورد واکسین کرونا" مخالفت کردند. به باور کارشناسان نبود واکسین در کشورهای فقیر احتمالاً سبب افزایش میزان مهاجرت به اتحادیه اروپا خواهد شد.

این مطلب را مجله آلمانی «اشپیگل» به نقل از پروتوکل محرمانه یک کنفرانس ویدیویی با اشتراک کارشناسان و دولت های اتحادیه اروپا گزارش داده است.

براساس این گزارش، آژانس حفاظت از مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا (فرانتکس)، اداره خدمات خارجی اروپا (EAD) و دفتر حمایتی اروپا برای مسایل پناهندگی (EASO) از افزایش میزان مهاجرت در حوزه مدیترانه هشدار داده‌اند.

«اشپیگل» افزوده است که اداره خدمات خارجی اروپا و دفتر حمایتی اروپا برای مسایل پناهندگی قبل از همه در این ارتباط از "وضعیت بد اقتصادی و طبی کشور های مبداء" نام برده اند، زیرا در بسیاری از کشورهای مبداء تا هنوز شمار اندکی واکسین شده اند و یا اصلاً هیچ فردی واکسین نشده است.

براساس گزارش «برنامه کوواکس» در مورد توزیع جهانی واکسین، تا به حال ۳۲ میلیون دوز واکسین به ۶۰ کشور فقیر ارسال شده است.

باوجود آنکه اتحادیه اروپا به برنامه کوواکس، یک میلیارد یورو کمک کرده است، اما به ندرت امکانات واکسین را در اختیار قرار داده است. ۷۷ میلیون دوز واکسین ضد ویروس کرونا، که تا کنون از اتحادیه اروپا صادر گردیده، گویا قبل از همه در اختیار کشورهای صنعتی قرار گرفته اند.

خانم کورنلیا ارنست، نماینده حزب چپ ها در پارلمان اروپا از این برخورد انتقاد کرده گفت: «به عوض آنکه به آینده سیاست مهاجرت و پناهندگی توجه شود، نگرانی اصلی دولت های اتحادیه اروپا این است که به دلیل کرونا شمار مهاجرت افزایش می یابد. این مایه شرمندگی است.»

سازمان خیریه «ون» از حکومت آلمان فدرال خواست به محض اینکه که در آلمان گروه‌های در معرض خطر و کارمندان امور صحت واکسین شده باشند، دوزهای واکسین کرونا را به کشورهای فقیر اعانه بدهد.

دویچه وله دری

 

در همین زمینه