عکس آرشیف از زنان مهاجر در یکی از اردوگاه های مهاجران در یونان
عکس آرشیف از زنان مهاجر در یکی از اردوگاه های مهاجران در یونان

پناهجویان افغان ژاندارم فرانسه را متهم می کنند که در مرز ایتالیا با شلیک هوایی آنان را به عقب رانده است. ژاندارم های فرانسوی این اتهام را رد کرده اند. اتحادیه اروپا عقب زدن مهاجران را غیرقانونی خوانده است.

پناهجویان افغان پولیس فرانسه را متهم می کنند که در مرز ایتالیا با شلیک هوایی آنان را به عقب رانده است. ژاندارم های فرانسوی این اتهام را رد کرده اند. اتحادیه اروپا عقب زدن مهاجران را غیرقانونی خوانده است.

خبرگزاری انسا گزارش داده که یک دادستان ایتالیایی که قضایای محافظت از اطفال را پیش می برد، برای بررسی این پرونده گماشته شده است؛ چراکه یک دختر ۱۱ ساله پناهجوی افغان به خاطر شوک عصبی در شفاخانه بستری شده است.

مادر این دختر به کارمندان صلیب سرخ گفته اکه در ۲۵ مارچ وی همراه با شوهر و دخترش از خانه موقت شان در مرز فرانسه بیرون شده و در مسیر راه بودند که پولیس فرانسه رسید.

این زن پناهجو که دخترش در شفاخانه شهر تورین ایتالیا درمان و مرخص شد، به خبرگزاری انسا گفت: «پولیس نزدیک ما آمد و با فریاد ما را متوقف کرد؛ سپس من صدای تیراندازی شنیدم.» این زن گفت دخترش در هفت سالگی در یک انفجار که با شلیک گلوله همراه بود، در افغانستان زخمی شده بود؛ به همین دلیل وقتی پولیس فرانسه شلیک نمود، خاطره بد آن زمان باعث وارد شدن شوک به دخترش شد.

مقام های محلی و شبه نظامیان فرانسوی به خبرگزاری فرانسه گفته اند که هیچ شلیکی صورت نگرفته و این "شایعه" مامورانی را هدف قرار داده که توسط یک واحد ضدمهاجرت توظیف شده بودند.

یک خانم سخنگوی سرویس رسانه ای ارتش فرانسه "سیپرا" گفت: «همه بررسی ها انجام شده و حتی گلوله های اسلحه ها نیز توسط پولیس مرزی بازرسی گردیده است. هیچ شواهدی این ادعاها را تایید نمی کند.»

مسئله عقب زدن پناهجویان در مرزهای اتحادیه اروپا توسط مرزبانان اخیرا به بحثی داغ تبدیل شده و واکنش های تندی را از سوی کمیسیون اتحادیه و محکمه عالی عدالت اروپایی به دنبال داشته است.

دویچه وله دری

 

در همین زمینه