گزارش ها راجع به ادعاهای به عقب راندن مهاجران در بحیره اژه از سال ۲۰۲۰ به این سو افزایش یافته است./عکس: AegeanBoatReport
گزارش ها راجع به ادعاهای به عقب راندن مهاجران در بحیره اژه از سال ۲۰۲۰ به این سو افزایش یافته است./عکس: AegeanBoatReport

کمیسیاریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان «یو ان اچ سی ار» به خاطر نقض قوانین در بخش شرقی بحیره مدیترانه فشار بر حکومت یونان را افزایش می دهد. این سازمان بین المللی گفته که «چند صد مورد»عقب راندن احتمالی مهاجران را در اژه ثبت کرده است.

میری ژیرار، نماینده «یو ان اچ سی ار» در یونان به هفته نامه خبری «اشپیگل» گفت، این سازمان از آغاز سال تا به حال «چند صد مورد» عقب زدن احتمالی (به عقب راندن مهاجران) را ثبت کرده است. 

منظور عقب راندن غیرقانونی مهاجران یا قایق های آن ها است. به گفته خانم ژیرار، «یو ان اچ سی ار» اطلاعاتی را در این زمینه به مقام های مسئول ارائه کرده است. او گفت، سازمان وی در همه موارد اطلاعاتی را در دسترس دارد که از به عقب راندن غیرقانونی مهاجران در خشکی یا در دریا حکایت می کنند.

وی در یونان گفت: «ما انتظار داریم که نهادهای یونانی در مورد این وقایع تحقیق کنند». او افزود: «به حق اساسی پناهندگی در اروپا حمله می شود».

هفته نامه «اشپیگل» از ماه جون سال ۲۰۲۰ در همکاری با برنامه تلویزیونی «Report Mainz» و سازمان غیردولتی «Lighthouse Reports» نشان داد که گارد ساحلی یونان، قایق های مهاجران را در بحیره اژه متوقف می کند، موتور قایق های بادی را تخریب کرده و سرنشینان آن ها را در آب های ترکیه به حال خود وامی گذارد.

به عقب راندن مهاجران برخلاف قوانین اروپایی و بین المللی است. در حاشیه ماریتسا (یا ایوروس نیز) که رودخانه مرزی یونان با ترکیه است، وقایع مشابهی رخ می دهد.

بربنیاد این اطلاعات، کمیسیاریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان نیز مورد مشابهی را ثبت کرده است. براین اساس به تاریخ ۱۷ فبروری سال ۲۰۲۱، ۱۳ فرد پناهجو به جزیره لیسبوس رسیده اند و بعد توسط مردانی که صورتشان را پوشانده بودند، به بحر به عقب رانده شده اند.

آژانس محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا (فرانتکس) به خاطر اتهامات به عقب راندن غیرقانونی مهاجران به شدت تحت فشار قرار دارد.

 

در همین زمینه