سال گذشته در کنفرانس سوریه، کشورهای کمک کننده جهان متعهد شدند که هفت میلیارد دالر را به این کشور مساعدت کنند.
سال گذشته در کنفرانس سوریه، کشورهای کمک کننده جهان متعهد شدند که هفت میلیارد دالر را به این کشور مساعدت کنند.

یک کنفرانس کشورهای کمک کننده که توسط اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد برای حمایت از مهاجران سوریایی سازمان دهی گردیده، آغاز شد. کشورهای مختلفی قرار است میلیاردها یورو برای رسیدگی به مهاجران سوریایی کمک کنند.

در نخستین روز این کنفرانس که به صورت ویدیویی برگزار شد، گفتگو با نمایندگان جامعه مدنی، سازمان های امدادگر و کشورهای همسایه که به میلیون ها مهاجر سوریایی پناه داده اند، برنامه ریزی شده است.

در روز سه شنبه اجلاس کشورهای کمک کننده با شرکت وزیران برگزار می شود. در کنفرانس سال گذشته، کشورهای شرکت کننده وعده ۶.۹ میلیارد یورو کمک مالی را دادند. حالا این کنفرانس برای پنجمین بار برگزار می شود. 

حکومت آلمان فدرال می‌ خواهد در کنفرانس امسال در بروکسل بیش از یک میلیارد یورو را به کمک‌ های بشری به مردم نیازمند سوریه و مهاجران این کشور اختصاص دهد.

آلمان در کنفرانس سال گذشته ۱.۶ میلیارد یورو کمک بشردوستانه را برای نیازمندان در سوریه در اختیار قرار داده بود. وزارت خارجه این کشور گفته است: «ما امسال نیز کمک اساسی به میزان کمک سال گذشته را در نظر داریم.»

از آغاز مناقشه سوریه در سال ۲۰۱۱ بیش از ۳۸۸ هزار تن در این کشور کشته شدند. بر بنیاد اطلاعات کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان، ۶.۷ میلیون تن در سوریه از محل زندگی شان بیرون رانده شده اند.

۶.۶ میلیون تن تن به خارج فرار کردند، به خصوص به ترکیه، لبنان و اردن که کشورهای همسایه هستند. در سال ۲۰۱۵ که اوج بحران مهاجرت بود، صدها هزار تن از سوریه به اروپا فرار کردند.

 

در همین زمینه