یک گروه از پناهجیوان که قصد داشتند با استفاده از هویت یک تیم ورزشی از یونان به اتریش پرواز کنند.
یک گروه از پناهجیوان که قصد داشتند با استفاده از هویت یک تیم ورزشی از یونان به اتریش پرواز کنند.

گروهی از پناهجویان که قصد داشتند با استفاده از لباس های یک تیم ورزشی حرفه ای از فرودگاه آتن پرواز کنند، توسط پولیس متوقف گردیند. این سومین بار در دو سال اخیر است که یک گروه پناهجو تلاش می کند در پوشش تیم ورزشی خاک یونان را ترک کند.

شبکه رادیو و تلویزیون دولتی "ای آر تی" یونان گزارش داده این گروه از پناهجویان قصد داشتند با استفاده از اسناد جعلی و در پوشش یک تیم ورزشی حرفه ای از میدان هوایی شهر آتن پایتخت یونان به مقصد یکی از کشورهای غرب اروپا پرواز کنند.

پولیس یونان شام یکشنبه این گروه از پناهجویان را در فرودگاه متوقف کرد. پاسپورت های این گروه پناهجویان به عنوان ورزشکاران شهروند رومانیا جعل شده بود.

شبکه خبری "پروتوتیما" در یونان گزارش داده که این گروه مردان جوان که پناهجویانی از سوریه هستند، خودشان را بازیکنان یک تیم حرفه ای والیبال معرفی کرده بوند و قصد پرواز به وین پایتخت اتریش را داشتند.

باندهای قاچاق انسان همواره تلاش می کنند پناهجویان را از این طریق به کشورهای اروپای مرکزی برسانند. در ماه سپتمبر سال ۲۰۱۹ و مارچ سال ۲۰۲۰ نیز پولیس یونان دو گروه از پناهجویان را متوقف ساخت که قصد داشتند به عنوان بازیکنان تیم های ورزشی والیبال و هندبال به سویس و اتریش پرواز کنند.

خبرگزاری آلمان "دی پی ای" به نقل از پولیس یونان گزارش داده که یک پاسپورت جعلی در بازار سیاه وابسته به کیفیتش بین ۵۰۰ تا ۳۰۰۰ یورو قیمت دارد.

 

در همین زمینه