مهاجران برای مقابله با ویروس کرونا ماسک پوشیده اند
March 20, 2020 | Photo:  Reuters/Elias Marcou
مهاجران برای مقابله با ویروس کرونا ماسک پوشیده اند March 20, 2020 | Photo: Reuters/Elias Marcou

مهاجران برای دریافت واکسین کووید-۱۹ در یونان در اولویت نیستند. وزیر امور مهاجرت یونان گفت که روند واکسیناسیون پناهجویان مسکن گزین در کمپ ها، در ماه می امسال آغاز می‌شود.

نوتیس میتاراکیس در گفتگو با خبرگزاری (ANA) روز یکشنبه گفت "دلیلی را نمی‌بیند" که واکسین کردن پناهجویان را زودتر آغاز کنند و آنان در نظر دارند که کارمندان و ساکنان اردوگاه ها را در ماه می امسال واکسین کنند.

میتاراکیس افزود: «بر بنیاد برنامه که ما با وزارت صحت، سازمان ملی بهداشت عمومی و کمیته ملی واکسیناسیون آماده کردیم، ما پیش بین عملی نمودن آن در ماه می می‌باشیم. [...] سازمان ملی بهداشت عمومی ساکنان کمپ های مهاجران را واکسین می‌کند.»

این مقام حکومت یونان علاوه کرد که "آمار نشان می‌دهند که در کمپ ها ما با موضوعات مرگ و میر و شیوع ویروس کرونا روبرو نیستیم و به این دلیل، در کتگوری خاص قرار نمی‌گیرند.» او گفت که کارمندان و ساکنان اردوگاه ها به نوبه خود با سایر جمعیت [این کشور] واکسین خواهند شد.

به بیان وزیر أمور مهاجرت یونان، اغلب مهاجران در کمپ های یونان جوان یا میان سال هستند که تعداد کمی از آنان در این مرحله واکسین قرار دارند. زمانی که روند واکسیناسیون به افراد ۸۰ تا ۸۵ ساله آغاز شد، مقام های مسئول یازده تن را در کمپ های پناهجویان، در سراسر یونان واجد شرایط یافتند. اما بسیاری آنان نخواستند که "فرو رفتن سوزن واکسین در بدن" را بپذیرند.

مهاجران در معرض خطر بالا

در فهرستی که اتحادیه اروپا برای گروه ها، جهت دریافت واکسین زودرس کرونا تهیه کرده، این افراد شامل هستند: اشخاصی که وضعیت سلامتی آن ها در معرض آسیب قرار دارد، افرادی که نمی‌توانند فاصله گیری اجتماعی را رعایت کنند و از نظر اقتصادی و اجتماعی آسیب پذیر هستند. کارمندان بخش صحی و گروه هایی که فعالیت های بشردوستانه می‌کنند، می‌گویند که مهاجران متناسب با همه این دسته ها هستند و در معرض ویروس کووید-۱۹ قرار دارند.

برخی از حکومت ها مانند اردن، صربستان، هالند و اسپانیا تصمیم گرفتند که در استراتیژی واکسین شان برای مهاجران و پناهجویان اولویت دهی کنند. پناهجویان و مهاجرانی که در اردوگاه های آلمان زندگی می‌کنند، در گروه دوم قرار دارند.

یونان پیش از این گفته بود که بر بنیاد یافته های دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد برای پناهندگان، حدود ۱۲۰ هزار پناهجو و مهاجر شامل برنامه ملی واکسیناسیون این کشور خواهد شد.

هرچند پس از اظهارات آریستوتیلیا پیلونی، سخنگوی حکومت یونان در یک نشست خبری مبنی بر اینکه مهاجران "در اولویت نیستند" از آنان خواسته شده که این استراتیژی را روشن سازند.

سازمان نظارت به حقوق بشر یورو-مدیترانه که یک سازمان غیردولتی جوان است، هفته گذشته مدعی شد که یونان از همه گیری ویروس کرونا استفاده ابزاری می‌کند تا مرزها را مسدود کند و دسترسی به درخواست پناهندگی را محدود سازد. این نهاد که مقر آن در سوئیس است در عین زمان از حکومت این کشور خواست که برای مهاجران "دسترسی فوری به واکسیناسیون" را تضمین کند.

 

در همین زمینه