یکی از کشتی ها "اوپن آرمز" در بندر پوزالو در ایتالیا
عکس از: رویترز
یکی از کشتی ها "اوپن آرمز" در بندر پوزالو در ایتالیا عکس از: رویترز

کشتی امدادرسان خصوصی اسپانیایی "اوپن آرمز"، بیش از ۲۰۰ مهاجر نجات یافته از آب های مدیترانه را به سیسیلی انتقال داد. شماری از این پناهچویان نجات یافته قبلا به دلایل صحی اجازه ترک کشتی "اوپن ارمز" را به دست آورده بودند.

روز پنجشنبه مسئولان کشتی "اوپن آرمز" خبر دادند که خدمه این کشتی در اواخر ماه مارچ این پناهجویان را در چندین مأموریت نجات داده و انتظار مجوز انتقال و لنگر انداختن در یکی از بندر ها بودد.

"اوپن آرمز" همچنین گزارش داده است که مقامات ایتالیایی قبلاً در دو مأموریت کمک رسانی، شماری از پناهجویان را به دلایل صحی از کشتی بیرون کردند. اکنون مقامات ایتالیا مجوز انتقال ۲۰۹ پناهجو دیگر را به پوزالو واقع در راگوسا داده اند.

در حال حاضر، چندین سازمان خصوصی با کشتی های شان در آب های مدیترانه مرکزی، جای که مهاجران با قایق هایی کوچک شان نیازمند کمک می باشند، فعال اند. این اقدامات کمک رسانی از نظر سیاسی بحث برانگیز است.

اغلب مهاجران از سواحل لیبیا با قایق های کوچک حرکت می کنند و می خواهند از طریق آب های مدیترانه وارد اروپا شوند.

 

در همین زمینه