قایق های مهاجران توسط سازمان بشردوستانه سی واچ از هوا دیده شده بودند. عکس: صفحه تویتر سازمان سی واچ
قایق های مهاجران توسط سازمان بشردوستانه سی واچ از هوا دیده شده بودند. عکس: صفحه تویتر سازمان سی واچ

حدود ۱۶۰ پناهجو به روز شنبه از دو قایق در آب های مدیترانه نجات داده شدند. سازمان امدادی »آلارم فون« گفته است که از یک قایق سومی با حدود ۱۱۰ پناهجو دیگر خبری در دست نیست.

سازمان امدادی «آلارم فون» گزارش داده بود که ۳ قایق حامل پناهجویان در آب های مدیترانه با دست کم ۲۷۰ پناهجو دیده شده اند. این سازمان شام شنبه (۳ اپریل ۲۰۲۱) گفت که دو قایق با تقریبا ۱۶۰ پناهجو به جزیره لامپدوسای ایتالیا انتقال یافته اند، اما تا حال از قایق سومی با ۱۱۰ پناهجوی دیگر خبری در دست نیست.

سازمان »آلارم فون« گفته است که کشتی های تجاری که از منطقه در حال عبور بودند، از کمک به قایق های پناهجویان که از سه روز به این طرف در آب های مدیترانه گیر مانده بودند، خوداری کرده اند. این سازمان که به تلفون های پناهجویانی که در آب ها با خطر حیاتی دست و پنجه نرم می کنند، رسیدگی می کند، گفته است که وضعیت پناهجویان خطرناک است. براساس گزارش این سازمان کشور های مالتا و ایتالیا که قایق های پناهجویان در نزدیکی شان قرار داشتند، مانع کمک رسانی و همآهنگی عملیات امدادی سازمان های خیریه گردیده اند.

از سال ها به این طرف پناهجویان تلاش می کنند از طریق بحیره مدیترانه خود را به اروپا برسانند.

طبق آمار رسمی، سال گذشته میلادی بیش از ۱۲۰۰ نفر جان خود را در این بحیره از دست داده اند. اما رقم جان باختگان بیشتر از این آماری رسمی حدس زده می شود.

 

در همین زمینه

Webpack App