پلیس مرزی لیتوانیا ۲۰ مهاجر  افغان و عراقی را گرفتار نمود. عکس: اداره سرحدی پلیس لیتوانیا
پلیس مرزی لیتوانیا ۲۰ مهاجر افغان و عراقی را گرفتار نمود. عکس: اداره سرحدی پلیس لیتوانیا

پلیس لیتوانیا ۱۵مهاجر عراقی و ۵ مهاجر افغان را در دو عملیات جداگانه در نزدیک مرز با بلاروس گرفتار نمود. در میان این مهاجران زنان و کودکان نیز حضور داشتند.

پلیس لیتوانیا گفت که افسران مرزی روز پنجشنبه گذشته ۱۵ مهاجر عراقی و ۵ مهاجر افغان را در شهر کاوناس در مرز با بلاروس بازداشت نمودند.

در بیانیه اداره مرزی پلیس لیتوانیا آمده است که ۱۱ پناهجو از جمله سه کودک و یک زن در منطقه ایستاکای بازداشت شدند. بازداشت شدگان که هیچ سندی نداشتند، خود را عراقی معرفی کردند.

به نقل از رسانه دولتی لیتوانیا نیروهای مرزی پس از بازداشت گروه اول، چهار پناهجوی دیگر عراقی را در مرز با بلاروس گرفتار نمودند.

از سوی دیگر افسران مرزی لیتوانیا در همان روز۵ پناهجوی افغان را که در یک کامیون مخفی شده بودند، در منطقه کاوناس بازداشت کردند. این مهاجران که بین ۱۲ تا ۱۸سال دارند می خواستند خود را به آلمان برسانند.

مقامات این کشور می گویند که مهاجران پس از بازداشت پلیس، درخواست پناهندگی خود را ثبت کردند.

 

در همین زمینه