پناهجویان پاکستانی در ولایت خوست افغانستان-
عکس از: فریدالله ظاهر
پناهجویان پاکستانی در ولایت خوست افغانستان- عکس از: فریدالله ظاهر

با وجود خشونت مداوم در افغانستان، ده ها هزار نفر به عنوان پناهنده در این کشور زندگی می کنند. براساس معلومات کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد، بیش از ۷۲ هزار نفر، عمدتا از کشورهای همسایه ایران و پاکستان، در افغانستان به عنوان پناهجو یا پناهنده ثبت شده اند.

بر اساس اطلاعات سازمان ملل متحد، اکثریت این پناهجویان و پناهندگان در ولایت های شرقی افغانستان پکتیکا و خوست زندگی می کنند. گفته می شود که پناهجویان در ولایات شرقی افغانستان در سال ۲۰۱۴ از جنگ در پاکستان فرار کرده اند. این پناهجویان در آنزمان از عملیات گسترده اردوی پاکستان فرار کرده اند. اردوی پاکستان در سال ۲۰۱۴ به بیرون کردن و سرکوب افراط گرایان از وزیرستان شمالی شروع کرد.

به گفته مقامات محلی، این پناهجویان به طور گسترده در فقر زندگی می کنند و حتی پس از شش سال، بیشتر آنها هنوز هم زیر خیمه ها بسر می برند. گفته شده است که بیکاری در میان آنها بسیار زیاد است و بیشتر آنان کارگران روزمزد اند. این پناهجویان از حکومت و یا هم سازمان های امداد رسان، حمایت بسیار اندک و ناچیز به دست می آورند.

پناهجویان پاکستانی در ولایت خوست افغانستان
عکس از: فریدالله ظاهر
پناهجویان پاکستانی در ولایت خوست افغانستان
عکس از: فریدالله ظاهر

علاوه بر این گروه بزرگ، ۴۲۰ نفر دیگر از ۹ کشور به عنوان پناهجو و پناهنده در افغانستان ثبت شده اند. محمد نادر فرهاد سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل می گوید کسانی که به دنبال حمایت هستند و افغانستان را به عنوان یک پناگاه امن انتخاب کرده اند، احتمالا به دلیل همجواری جغرافیایی، روابط خانوادگی، مساعد بودن سفر به این کشور و یا هم به دلایل دیگر به شمول داشتن شبکه های حمایت کننده به افغانستان پناه برده اند. او در ادامه گفته است که این پناهجویان از سنین مختلف، ادیان مختلف و وضعیت تحصیلی متفاوت به دلیل آزار و اذیت و خشونت ها در کشور های خودشان، به افغانستان درخواست پناهندگی داده اند.

درخواست های پناهندگی در افغانستان، به دلیل تقاضای حکومت این کشور و به دلیل کمبود مقررات قانونی در قوانین افغانستان، به طور مستقیم توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اداره می شوند.

یک پناهنده به رسمیت شناخته شده از ایران گفته است که او از کشورش فرار کرده، زیرا او یک ملحد بود یعنی به خداوند باور ندارد و پس از تظاهرات علیه حکومت چندین بار دستگیر شده بود. او افغانستان را به دلیلی انتخاب کرده است که می توانست به راحتی وارد این کشور شود و به اندازه کافی پول نداشت تا به کشور های دیگری فرار کند. او امیدوار است به زودی به کشور دیگری نقل مکان کند.

پناهجویان و پناهندگان پاکستانی در ولایت خوست افغانستان
عکس از:  فریدالله ظاهر
پناهجویان و پناهندگان پاکستانی در ولایت خوست افغانستان
عکس از: فریدالله ظاهر

ظفر عباس، پناهنده ای از پاکستان می گوید که او زادگاهش کویته را به این دلیل ترک کرده است که به عنوان یک شیعه سال ها تحت تهدید گروه های تندرو سنی مذهب قرار داشت. او از شش سال به این طرف با پنج فرزندش تحت شرایط سخت و ناگواری در کابل زندگی می کند. او نیز امیدوار است که به زودی افغانستان را ترک کند.

درگذشته نیز همواره گزارشهایی از حضور پناهجویان در افغانستان منتشر شده اند، از پناهجویانی که از کشورهای همسایه برای فرار از پیگرد قانونی در کشور خودشان به افغانستان پناه برده اند، تا به این ترتیب بتوانند خود را مخفی کنند.

همچنان افراد دیگری نیز به دلایل شخصی به افغانستان فرار کرده اند، طور مثال به خواست خود شریک زندگی شانرا انتخاب نموده اند و می خواهند در افغانستان زندگی کنند، زیرا احتمال این می رود که در کشور های خودشان در معرض خطر اذیت، آزار و خشونت قرار گیرند.

 

در همین زمینه