اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان هنوز هم ادامه دارد
اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان هنوز هم ادامه دارد

سازمان حامی پناهجویان "پرو ازول" علیه اخراج جمعی افغان های رد شده به کشور شان، اعتراض کرده است. چهارمین دور اخراج جمعی پناهجویان افغان در سال ۲۰۲۱، براساس برنامه ریزیهای قبلی، قرار است به روز چهارشنبه از میدان هوایی برلین-شوینفلد، انجام یابد. هنوز معلوم نیست که چه تعداد افغان های رد شده در این پرواز به افغانستان بازگردانده می شوند.

سازمان "پرو ازول" روز دوشنبه در فرانكفورت اعلام كرد که با توجه به وضعیت وخیم امنیتی، خطرات بهداشتی ناشی از پاندمی کرونا و شرایط فاجعه بار اقتصادی که همچنان به دلیل شیوع ویروس کرونا بدتر شده است، اخراج ها به افغانستان غیر قابل توجیه است.

از زمان آغاز اخراج های جمعی به افغانستان در ماه دسمبر سال ۲۰۱۶، در مجموع ۱۰۱۵ نفر از جمله ۱۰۷ نفر در سال روان میلادی به افغانستان اخراج گردیده اند.

پرو ازول می گوید که "ماه به ماه، بدون در نظر داشت بیماری های مرتبط به پاندمی کرونا و تاثیرات جدی آن، مردان جوان و ناامید به کشور شان که از چندین دهه متاثر از درگیری های مسلحانه و خشونت است، بازگردانده می شوند."

این سازمان حامی پناهجویان با اشاره به آخرین گزارش امنیتی سازمان ملل متحد، تأکید می کند که اخیراً اوضاع فاجعه بار امنیتی در افغانستان وخیم شده است. با ۲۵ هزار و ۱۸۰ واقعه امنیتی در سال گذشته، سازمان ملل متحد بالاترین رقم واقعات امنیتی را تاکنون در افغانستان به ثبت رسانده است، یعنی حادثات امنیتی جدی، ۱۰ درصد نسبت به سال قبل (۲۲ هزار و ۱۸۰ واقعه امنیتی) افزایش یافته است. تعداد درگیری های مسلحانه با ۱۸،۴ درصد افزایش، از ۱۳ هزار و ۱۱۵ مورد در سال ۲۰۱۹ به ۱۵ هزار و ۵۸۱ مورد در سال ۲۰۲۰ رسیده است. تعداد ترورهای هدفمند با ۲۷ درصد رشد از ۷۸۲ مورد در سال ۲۰۱۹ به ۹۹۳ مورد در سال ۲۰۲۰ رسیده است.

 

در همین زمینه