تخلیه کمپ خودسرانه مهاجران در سن-دونی در حومه شمال پاریس، ۱۷ نومبر ۲۰۲۰. عکس از رویترز
تخلیه کمپ خودسرانه مهاجران در سن-دونی در حومه شمال پاریس، ۱۷ نومبر ۲۰۲۰. عکس از رویترز

یک گروه پارلمانی فرانسه خواهان ایجاد یک کمیسیون تحقیق در مورد پذیرایی از مهاجران شده است. اعضای این گروه از بحران کنونی سیاست مهاجرت و «حیثیت انسانی» مهاجران در فرانسه انتقاد می‌کنند.

پانزده تن از نمایندگان گروه پارلمانی آزادی و قلمرو (LT) پارلمان فرانسه، شامل اعضای پیشین حزب حاکم جمهوری به پیش، میانه‌روها و ملی‌گرایان کورسیکا، خواهان ایجاد یک کمیسیون تحقیق پارلمانی شدند تا «فاصله» میان «ایجابات قانونی پذیرایی از مهاجران در فرانسه» و «واقعیت‌های روزمره» را بررسی کند.

سباستین نادو، یک تن از اعضای گروه پارلمانی آزادی و قلمرو در پیشنهادی نوشته است که «بحران در پذیرش مهاجران، پناهندگان و افراد بدون تابعیت در فرانسه به یک بحران حیثیت انسانی مبدل شده است. این مشکل که به تازگی به وجود نیامده، بیشتر از پیش خواهان یک راه حل فوری است.»

نمایندگان گروه خواهان آن شده‌اند که یک کمیسیون تحقیق پارلمانی «درباره مهاجرت‌ها، بیجا شدن افراد و شرایط زندگی و دسترسی مهاجران، پناهندگان و افراد بدون تابعیت به حقوق شان در سایه تعهدات ملی، اروپایی و بین المللی فرانسه» ایجاد گردد.

گروه یاد شده از وزارت عدلیه فرانسه درخواست کرده است که در صورت نیاز، پیامدهای حقوقی تحقیقات کمیسیون را پیگیری کند.

این در حالیست که فرانسه در چندین مورد از جمله در رابطه با شرایط زندگی «غیرانسانی و تحقیرآمیز» سه مهاجر افغان، روس و ایرانی در دادگاه حقوق بشر اروپا محکوم شناخته شده است.

در همین زمینه: دادگاه حقوق بشر اروپا فرانسه را به دلیل رفتار ناشایسته با سه مهاجر محکوم کرد

 

در همین زمینه