پولیس ملی فرانسه. عکس از تویتر پولیس ملی
پولیس ملی فرانسه. عکس از تویتر پولیس ملی

سه مهاجر بزرگسال در شهر مون پلیه که خود را زیرسن و بدون همراه معرفی می‌کردند به دلیل جعل کاری به مجازات زندان محکوم و از اقامت در فرانسه محروم شدند.

به گزارش تلویزیون محلی فرانسه، سه مهاجر بنگله دیشی، گینه‌ای و سنگالی از چندین ماه به این سو به عنوان مهاجر زیرسن و بدون همراه در مون پلیه در جنوب فرانسه زندگی می‌کردند.

دادگاه این مهاجران که در نتیجه تحقیقات پولیس مرزی و هوایی دستگیر شدند روز چهارشنبه ۷ اپریل برگراز شد.

قاضی دو تن از این مهاجران را به ۳ ماه زندان تعلیقی و ۱۰ سال ممنوعیت اقامت در خاک فرانسه محکوم کرد. قرار است مهاجر سومی از فرانسه اخراج گردد.

لوران سیام، مدیر دفاتر پولیس مرزی گفت که در جریان تحقیق شواهد و مدارک مختلفی که این مهاجران در کشورهای مختلف اروپایی ارائه کرده بودند مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.

در نتیجه آزمایش استخوان معلوم شد که سن مهاجران یاد شده بین ۷ تا ۲۰ سال بیشتر از سنی بوده که از جمله دو تن از آن‌ها هنگام رسیدن به ایتالیا ادعا کرده بودند.

شورای دپارتمان ارو که مسئولیت پذیرایی از مهاجران زیرسن را به عهده دارد خسارات مالی ناشی از تقلب این سه مهاجر را حدود ۴۰۰ هزار یورو برآورد کرده است.

معمولاً مدارک جعلی مهاجرانی که از جنگ یا فقر در کشورهای شان فرار می‌کنند، توسط قاچاقبرانی تهیه می‌شود که سود ناشی از فروش آن را به جیب می‌زنند.

مقام‌های می‌گویند سالانه یک شبکه قاچاق مهاجران غیرقانونی را دستگیر می‌کنند.

در همین زمینه: دو کارگاه تولید اسناد جعلی در فرانسه کشف شد

 

در همین زمینه