چهار جسد در یک قایق پناهجویان در برابر سواحل قناری ال هیرو کشف گردیده است (۱۱ اپریل ۲۰۲۱)
عکس از:  REUTERS/Borja Suarez
چهار جسد در یک قایق پناهجویان در برابر سواحل قناری ال هیرو کشف گردیده است (۱۱ اپریل ۲۰۲۱) عکس از: REUTERS/Borja Suarez

در یک قایق پناهجویان در سواحل جزایر قناری چهار جسد پیدا شده است. در مجموع ۲۳ نفر در این قایق بودند که به گفته مقامات مجمع الجزایر قناری روز یکشنبه (۱۱ اپریل ۲۰۲۱) توسط یک قایق ماهیگیری در جنوب جزیره ال هیرو دیده شده است. به گفته گارد ساحلی اسپانیا، یک هلیکوپتر برای نجات سرنشینان این قایق اعزام شده است.

طبق اطلاعات مقامات این جزیره، ۱۹ تن از بازماندگان به یک شفاخانه در جزیره تنریف منتقل شده اند. عصر دیروز سه نفر از آنها هنوز در معرض خطر مرگ قرار داشتند.

شمار پناهجویانی که سعی می کنند از طریق جزایر قناری به اروپا بیایند، رو به افزایش است. این جزایر در سواحل شمال غربی افریقا در اقیانوس اطلس قرار دارند.

این رقم هشت برابر بیشتر از سال ۲۰۱۹ عنوان شده است. در سه ماه اول سال جاری، ۳۴۰۰ پناهجو وارد جزایر قناری شدند که بیش از دو برابر در مدت مشابه سال گذشته است.


کشف اجساد چهار پناهجو در برابر ساحل جزیره قناری ال هیرو اسپانیا (۱۱ اپریل ۲۰۲۱)/ عکس از:  REUTERS/Borja Suarez
کشف اجساد چهار پناهجو در برابر ساحل جزیره قناری ال هیرو اسپانیا (۱۱ اپریل ۲۰۲۱)/ عکس از: REUTERS/Borja Suarez

کمترین فاصله از سواحل مراکش تا جزایر قناری بیش از صد کیلومتر است. این مسیر به دلیل امواج شدید آب بسیار خطرناک تلقی می شود. قایق های پناهجویان در اکثر موارد بیش از حد مزدحم بوده و امن نیستند. امسال حداقل ۲۰ نفر در این گذرگاه جان خود را از دست دادند. 

 

در همین زمینه