یک قایق پناهجویان که در آب ها در حال واژگون شدن است (عکس آرشیف)
یک قایق پناهجویان که در آب ها در حال واژگون شدن است (عکس آرشیف)

با واژگون شدن یک قایق پناهجویان در سواحل جیبوتی ۳۴ تن جان باختند. چنانچه مدیر منطقه ای سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) برای شرق افریقا روز دوشنبه اعلام کرد، سرنشینان این قایق از یمن آمده بودند. شمار زیادی از کودکان نیز در این فاجعه جان های شان را از دست دادند.

براساس گزارش منابع نزدیک به سازمان بین المللی مهاجرت، طبق معلومات کسانی که از این رویداد جان سالم به در برده اند، این قایق ۶۰ سرنشین داشته است. مراقبت از نجات یافتگان این رویداد را سازمان بین المللی مهاجرت و مقامات جمهوری جیبوتی به عهده گرفته اند.

گفته شده است که این کشتی واژگون شده را یک کشتی گارد ساحلی دنبال می کرد، هوا بد بود و امواج نیز بسیار شدید بودند. قایق سپس صبح روز دوشنبه در شمال شهر ساحلی "اوبوک" واژگون شد. کودکان زیادی در میان کشته شدگان هستند. محمد عبدیکر، مدیر منطقه ای سازمان بین المللی مهاجرت در تویترنوشته است: «دستگیری و پیگرد قانونی قاچاقبرانی که از "آسیب پذیری مهاجران" سو استفاده می کنند باید "در اولویت قرار گیرد." او در ادامه می گوید که شمار زیادی از انسان ها جانشان را «بی دلیل» از دست می دهند.

سازمان ملل متحد: قاچاقچیان انسان ده ها پناهجو را به دریا انداخته اند

این دومین فاجعه در سواحل جیبوتی از ابتدای ماه مارچ عنوان شده است. در آن زمان ۲۰ نفردر تنگه باب المندب غرق شدند. قاچاقبران مهاجران را در یک قایق مزدحم با ۲۰۰ سرنشین، در بحر رها کرده بودند.

جیبوتی در سواحل شرق افریقا در گذرگاه جنوبی دریای سرخ واقع شده است و در سال های اخیر به کشوری ترانزیتی برای مهاجرانی تبدیل شده است که می خواهند از طریق تنگه باب المندب به شبه جزیره عربستان بروند و در آنجا کار پیدا کنند. همزمان، افراد زیادی از یمن، کشوری که در آن جنگ داخلی حاکم است، در حال فرار اند.

   

   

    

 

در همین زمینه