انک مرکزی پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد که پول های حواله شده از کشورهای خارجی به پاکستان، در ده ماه متوالی، هر ماه بیش از دو میلیارد دالر بوده است (اپریل ۲۰۲۱)
انک مرکزی پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد که پول های حواله شده از کشورهای خارجی به پاکستان، در ده ماه متوالی، هر ماه بیش از دو میلیارد دالر بوده است (اپریل ۲۰۲۱)

کارگران پاکستانی در ماه مارچ امسال ۲.۷ میلیارد دالر را از کشورهای خارجی به وطن شان حواله کرده اند. این دهمین ماه متوالی است که بیشتر از دو میلیارد دالر در ماه از سوی کارگران پاکستانی در خارج، فرستاده شده است.

کارگران پاکستانی در ماه مارچ امسال ۲.۷ میلیارد دالر را از کشورهای خارجی به وطن شان حواله کرده اند. این دهمین ماه متوالی است که بیشتر از دو میلیارد دالر در ماه از سوی کارگران پاکستانی در خارج، فرستاده شده است.

بانک مرکزی پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد که پول های حواله شده از کشورهای خارجی به پاکستان، در ده ماه متوالی، هر ماه بیش از دو میلیارد دالر بوده است. سطح پول هایی که کارگران پاکستانی از کشورهای خارجی به زادگاه شان در ده ماه گذشته فرستاده اند، در مقایسه به یک سال پیش ۴۳ درصد افزایش یافته است. 

در اعلامیه خبری این بانک آمده است که روی دست گرفتن سیاست های پیشگیرانه دولت و بانک مرکزی این کشور در خصوص داد و ستد از طریق کانال های رسمی، محدودیت سفرهای فرامرزی، فرستادن پول برای هزینه های بیماری و کمک های دوستانه در جریان همه گیری ویروس کرونا، در افزایش سطح پول های حواله شده تاثیر داشته اند.

عمران خان، نخست وزیر پاکستان در صفحه توییتر خود نوشته است: «محبت و تعهد پاکستانی های خارج از کشور به پاکستان بی نظیر است. شما [در شرایط ویروس کرونا] بیش از دو میلیارد دالر را در هر ماه مسلسل فرستادید که همه ریکاردها را شکستانده است. ما از شما تشکری می کنیم.»

بانک مرکزی پاکستان علاوه کرد که بیشتر این پول ها از عربستان سعودی (۵.۷ میلیارد)، امارات متحده عربی (۴.۵ میلیارد)، بریتانیا (۲.۹ میلیارد) و ایالات متحده امریکا (۱.۹ میلیارد) بوده است.

 

در همین زمینه

Webpack App