آرشیف: کودکان مهاجر به دور از آموزش و تحصیل در اردوگاه های یونان به سر می برند. عکس: مهاجرنیوز
آرشیف: کودکان مهاجر به دور از آموزش و تحصیل در اردوگاه های یونان به سر می برند. عکس: مهاجرنیوز

سازمان "آر اس آ" یا حمایت از پناهندگان اژه که یک سازمان غیر انتفاعی است گزارشی را در مورد وضعیت کودکان مهاجر در یونان به تاریخ ١٣ اپریل نشر کرده است. در این گزارش از آمار و شرایط آموزش کودکان مهاجر در مکاتب رسمی و غیر رسمی یونان بیان شده است.

بازماندن کودکان مهاجر از سیستم آموزشی یونان در جریان همه گیری ویروس کرونا یکی از مشکلات عمده خانواده های مهاجر در یونان است. در این زمینه واکنش های مختلفی از سوی سازمان ها و جامعه مدنی صورت گرفته است. بسیاری از کودکان مهاجر بیش از یک سال است که قادر به حضور در مکاتب نیستند و عده ای هم موفق به ثبت نام نشده اند. از سوی دیگر آموزش کودکان مهاجر فقط از طریق آموزش غیررسمی در مراکز پذیرش و شناسایی و یا اردوگاه ها محدود می شود.

سازمان RSA یا پشتیبانی از پناهندگان اژه، درجریان یک ماه از جنوری تا فبروری ٢٠٢١ با ١٣ متخصص آموزش و پرورش که با کودکان پناهنده در مناطق مختلف یونان کار می کنند و همچنان با ١٣ خانواده مهاجر در مناطق مختلف و جزایر یونان مصاحبه کرده است.

مادران و پدران مهاجر در یونان می گویند که عدم دسترسی کودکان آنها به آموزش و تحصیل یکی از نگرانی های مهم برعلاوه محدودیت های حمایت صحی و امینت آنهاست.

بر اساس این گزارش یکی از کودکان مهاجر افغان که یازده سال دارد به عنوان مصاحبه کننده گفت: « در اردوگاه موریا در زیر خیمه ها، ما نمی توانستیم تحصیل کنیم. در تابستان هوا خیلی گرم بود و در زمستان خیلی سرد. ما مجبور بودیم زمان زیادی را در صف ها سپری کنیم. ما نمی توانستیم آرام بخوابیم زیرا درگیری و آتش سوزی وجود داشت. ما غالباً از صدای جیغ بیدار می شدیم. بعضی اوقات پلیس می آمد و مردم را مورد ضرب و شتم قرار می داد و در هنگام درگیری یا اعتراض، گاز اشک آور به سوی ما پرتاپ می کردند. ما هرگز احساس امنیت و آرامش نمی کردیم.»

یک پدر مهاجر افغان در این گزارش گفته است: «ما یک سال و پنج ماه می شود که در یونان هستیم و فرزندانم به مدرسه نرفته اند. ما را به هتلی در کوهستان منتقل کردند. ما چهار ماه دور از مدرسه و دور از هر چیز ماندیم. سپس ما به سه هتل دیگر منتقل شدیم و پس از آن قرنطین شروع شد.»

به گفته خانواده های مهاجر این کودکان که اکثر آنها از دسترسی به آموزش و پرورش در کشور خود محروم بوده اند، حالا نیز در کشورهای اروپایی مانند یونان در برابر محدویت های آموزش و پرورش قرار دارند. والدین اظهار داشتند که آنها آرزو دارند فرزندانشان به مکاتب بروند تا بتوانند زندگی خود را بسازند و به عضو فعال جوامعی که اکنون در آن زندگی می کنند، تبدیل شوند.

طبق این گزارش، در یونان شیوع ویروس کرونا و همچنان مسائل تبعیض در برابر مهاجران باعث شده است تا آموزش و پرورش کودکان در حاشیه باقی بماند.

وزارت آموزش و پرورش یونان از سال ٢٠١٦ پس از بسته شدن مسیر بالکان تصمیم گرفت تا کودکان پناهنده را نیزدر سیستم آموزش کشور جا دهد. این تصمیم دولت یونان در قالب چارچوبی خاص و ترکیبی از قوانین و مقررات قدیمی و جدید در قالب تصمیمات مشترک وزیران مطرح شد. بنابر این تصمیم کودکان مهاجر در کودکستان ها و مکاتب ابتدائیه آموزشی شامل شوند.

بر اساس آمار وزارت آموزش و پرورش یونان از سال ٢٠١٨ تا ٢٠١٩ به تعداد ١٢ هزارو ٨٦٧ کودک مهاجر در سیستم آموزشی کشور ثبت نام شده اند.

اما از سال٢٠٢٠ تا اکنون تنها ٨ هزارو ٦٣٧ کودک مهاجر در سیستم مکاتب رسمی یونان ثبت و راجستر شده اند.

 

در همین زمینه