سایت اقدام برای کاریابی برای مهاجران از معدود منابعی است که زمینه کاریابی برای پناهندگان در فرانسه را فراهم می‌کند. عکس از سایت آگاهی برای کاریابی در فرانسه
سایت اقدام برای کاریابی برای مهاجران از معدود منابعی است که زمینه کاریابی برای پناهندگان در فرانسه را فراهم می‌کند. عکس از سایت آگاهی برای کاریابی در فرانسه

در گزارشی که روز چهارشنبه از سوی سازمان جی آر اس منتشر شد، وضعیت نگران کننده را از ادغام حرفه ای پناهجویان در فرانسه ارائه می دهد. به گفته این سازمان، در اتحادیه اروپا فرانسه و مجارستان در آخرین لست کشور هایی قرار دارند که دسترسی پناهجویان به بازار کار نا موفق بوده است.

مهاجران در فرانسه نظر به کشور های اروپایی دیگر کمتر به بازار کار دسترسی دارند. این مورد در گزارش که روز چهارشنبه ١۴ اپریل از سوی سازمان جی آر اس منتشر شد با عنوان "استقبال خوب از پناهندگان و ادغام بهتر آنها" انجام شده است.

این سازمان می گوید: «امروز در اتحادیه اروپا، فرانسه همانند مجارستان در آخرین ردیف کشور هایی اروپایی قرار دارد که دسترسی مهاجران به بازار کار دشوار است. در واقع فرانسه یکی از پنج کشور (در میان ٢٣ کشور) دیگر اروپایی است که مهاجران دسترسی به آموزش حرفه ای ندارند.»

گیوم روسینیول رئیس این سازمان می گوید: «با مهاجران در عمل به عنوان افراد بالقوه ناموفق برخورد می شود و برای مدت زمانی آنها در حاشیه گذاشته می شوند.»

در سال ٢٠١٧ نظر به آخرین آمار موجود، کمتر از یک فی صد مهاجران شامل بازار کار شده اند.

سازمان جی آر اس همچنان به یک مسئله استثنایی برای پناهجویانی که قبول نشده اند و در انتظار جواب درخواست پناهندگی شان هستند، اشاره می کند: این پناهجویان می توانند کار کنند در صورتی که "ریسی پیسی" یا برگه شش ماهه را داشته باشند. این برگه به منزله مجوز کار در جریان شش ماه اول [پس از درخواست پناهندگی] است. امکان دارد که در جریان شش ماه اول، پناهجو کارگر به گونه مستقیم از کارفرما اجازه کار بگیرد.

این سازمان همچنان بر این باور است که پناهجویان متقاضی کار می توانند از یک سو وضعیت پناهندگی بگیرند و از سوی دیگر تنها وابسته به کمک های مالی دولت نمی شوند و کار می کنند. آنها تا جایی در آمد خود را می داشته باشند.

مشکلات در روند اداری

ماری دومینیک دریسه، معاون یکی از نهاد های مدنی در ستراسبورگ فرانسه وعضو سازمان ملی نگهداری از شهر ها و قصبات می گوید: «نظر به این توصیه ها که شامل دسترسی مهاجران به موقعیت های خدمات عمومی است و در عین حال این موقعیت برای خارجی های اروپایی نیز قابل دسترسی است، دولت باید درایجاد یک سیستم بهتر برای روند اداری تلاش کند. مهاجران و افراد خارجی قربانی روند پیچیده اداری در کار های شان هستند.»

در گزارشی که در سپتامبر سال ٢٠٢٠ به مجلس شورای ملی فرانسه ارائه شد، یک عده از نمایندگان قبلاً به وضعیت پناهجویان اشاره کرده بودند که ادغام حرفه یی آنها با مقررات "الزام آور" مختل می شود.

ستیلا دوپون عضو مجلس شورای ملی به مهاجرنیوز گفت: «در فرانسه مراحل پناهندگی بسیار طولانی است. به طور متوسط ​​١٢ ماه را در بر می گیرد. خارجی ها به محض ورود به فرانسه در روند اداری طولانی منتظر می مانند. یک تحقیق در آلمان که ما نیز نمونه آنرا در گزارش خود نقل می کنیم نشان می دهد خارجیانی که به محض ورود به آلمان می آیند به زود ترین فرصت وارد بازار کار می شوند. اما در فرانسه برعکس است. یک تعداد کسانی که پس از١٢ماه به یک کار دسترسی پیدا کردند پس از آن برای همیشه از آن کار حذف شدند. هر قدر که یادگیری زبان و دستیابی به کار را به تعویق بیندازیم، مهاجران را بیشتر با مشکل مواجه خواهیم کر

 

در همین زمینه