برلین، آلمان، زنان جوان خیاطی می آموزند./عکس: Sean Gallup/Getty Images
برلین، آلمان، زنان جوان خیاطی می آموزند./عکس: Sean Gallup/Getty Images

ادغام زنان پناهنده در بازار کار آلمان، در مقایسه با مردان دشوارتر است. زنان در اغلب موارد به خاطر مکلفیت های خانوادگی که برعهده دارند، نمی‌توانند کار پیدا کنند.

انستیتوت تحقیقات روی اشتغال و بازار کار (IAB) که مقر آن در شهر نورنبرگ آلمان است، نتایج پژوهش خود را در مورد چگونگی کاریابی زنان و مردان پناهنده در این کشور، روز چهارشنبه به نشر رساند. بر بنیاد یافته های این پژوهش، روند ادغام زنان پناهنده در بازار کار آلمان به سرعت پیش نمی‌رود.

زنان مهاجر در مقایسه با مردان، با دشواری های بیشتر در پیدا کردن کار روبرو می‌شوند. بر اساس نتایج این تحقیق، پس از پنج سال اقامت در آلمان، ۲۸ درصد از زنان شاغل بودند، در حالی که شمار مردان مهاجری که پس از این مدت اقامت وارد بازار کار شده بودند، به ۶۰ درصد می‌رسید.

بربنیاد این کار تحقیقاتی، زنان به خصوص به خاطر وظایف خانوادگی که برعهده دارند، نمی‌توانند به آسانی وارد بازار کار شوند. به گفته پژوهشگران، احتمال اشتغال زنانی که فرزندان شان کمتر از سه سال سن دارند، در مقایسه با زنان بدون فرزند،۱۱ درصد کمتر است.

افزون بر این، زنان در کشورهای مبداء شان بیشتر در بخش هایی مانند تعلیم و تربیه و صحت کار می‌کردند. انتقال مهارت ها و اطلاعات به دست آمده در آن بخش ها به بازارکار آلمان دشوارتر است. 

این در حالی است که مردان بیشتر در بخش های صنعت و تولید در کشورشان شاغل بودند و احتمالاً امکانات برای پیدا کردن کار برای آن ها در آلمان بیشتر است؛ حتی اگر مهارت های زبان آلمانی آن ها در سطح بلند تر نباشد.

پژوهشگران در این کار تحقیقاتی خواهان این شده اند که امکانات دسترسی به کورس های زبان و ادغام و مشورت‌دهی به صورت هدفمند افزایش داده شود. در این کار تحقیقاتی آمده است: «به این منظور باید یک زیرساخت کاملا متناسب برای خانواده هایی ایجاد شود که [فرزندان شان] نیاز به مراقبت دارند.» 

 

در همین زمینه