یک کارمند افغان اطلاعات مربوط به پناهندگان را در دفتر سازمان ملل در اسلام آباد در کامپیوتر درج می کند. عکس: سازمان ملل متحد
یک کارمند افغان اطلاعات مربوط به پناهندگان را در دفتر سازمان ملل در اسلام آباد در کامپیوتر درج می کند. عکس: سازمان ملل متحد

مقامات پاکستان با حمایت کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهنده گان برای۱،۴ میلیون مهاجر افغان در پاکستان کارت هوشمند یا "سمارت کارت" را توزیع می کنند.

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهنده گان اعلام کرده است که "کارت های هوشمند" را به پناهندگان افغان که ثبت و راجسترشده اند، در سراسر پاکستان توزیع می کند. به همین منظور روند به روزرسانی اسناد ثبت و راجستر مهاجران و تأیید اطلاعات مربوط به روز پنجشنبه چهارم اپریل رسماً در اسلام آباد افتتاح شد.

این کارت های جدید از طریق برنامه به روزرسانی سند و تأیید اطلاعات مربوط به مهاجران به ۱،۴ میلیون مهاجر افغان ثبت شده در جریان یک دوره شش ماهه توزیع می شود.

آژانس سازمان ملل از همه مهاجران ثبت نام شده خواسته است تا قبل از مراجعه به مراکز ثبت نام "درایف" تاریخ قرار ملاقات را از ۱۳ اپریل به بعد تعیین کنند. این آژانس برای گرفتن قرار ملاقات، شماره تلفن مراکز "درایف" را در خیبر پشتون خواه، بلوچستان، پنجاب، سند و اسلام آباد در وب سایت ذکر کرده است.

در مراسم افتتاح این برنامه در اسلام آباد، صاحب زاد محبوب سلطان نماینده حکومت پاکستان، خواستار ارزیابی وضعیت مهاجران و به دست آوردن اطلاعات جدید در مورد آنها شد. وی گفت: «این نخستین بار در ده سال گذشته است که ارزیابی و اطلاعات مهاجران به روز می شود.»

او همچنان گفت: «پاکستان از چهار دهه به اینسو میزبان مهاجران افغان است. از آخرین ارزیابی که ده سال پیش انجام شده، تغییرات زیادی در زندگی پناهندگان به وجود آمده است.»

"سمارت کارت" یا کارت هوشمند چیست؟

مقامات می گویند سمارت کارت نوع جدیدی از کارت ها برای مهاجران مقیم پاکستان است. این کارت ها زمینه دسترسی به آموزش، بهداشت، خدمات بانکی و همچنان سایر امکانات را فراهم می کند.

نوریکو یوشیدا مسئول امور پناهندگان کمیساریای عالی سازمان ملل در پاکستان می گوید که برنامه "درایف" اطلاعات پناهندگان، مانند سطح مهارت ها و تحصیلات آنها، همچنین وضعیت اجتماعی و اقتصادی آنها را مستند می سازد تا برای هر دو کشور افغانستان و پاکستان موثر واقع شود.»

برای اجرای این برنامه، ۳۵ مرکز ثبت و راجستر در سراسر پاکستان فعالیت خواهد داشت. در این مراکز ۶۰۰ کارمند زن و مرد از دولت پاکستان و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل کار می نمایند.

در پاکستان حدود سه میلیون افغان زندگی می کنند. ۱،۴میلون مهاجر ثبت و راجستر شده اند. به تعداد یک میلیون مهاجر کارت اقامه مهاجرت را دارند و دیگران فاقد سند مهاجرت هستند.


 

در همین زمینه