انه گریت کرامپ کارنباور، وزیر دفاع آلمان
picture-alliance/dpa/R. Gul
انه گریت کرامپ کارنباور، وزیر دفاع آلمان picture-alliance/dpa/R. Gul

وزارت دفاع آلمان می‌خواهد کارمندان محلی افغان خود را به آسانی و سریع به آلمان انتقال بدهد. وزیر دفاع آلمان از همه کشورهایی که نیروهای شان در افغانستان حضور داشتند خواست که امنیت کارمندان محلی خود را تأمین کنند.

انه گریت کرامپ کارنباور، وزیر دفاع آلمان می‌خواهد که پیش از خروج قطعات کشورش از افغانستان، مصونیت کارمندان محلی در معرض خطر در افغانستان را تأمین کند. خانم کرامپ کارانباور در مصاحبه ای با خبرگزاری آلمانی دی.پی.ای گفته است که در این رابطه قبلاً گفتگو های در حکومت آلمان فدرال نیز صورت گرفته است.

این سیاستمدار از حزب دموکرات مسیحی افزوده است: «ما در مورد افرادی حرف می‌زنیم که قسماً سال های زیادی، با وجود تهدید های امنیتی برای خود شان، در کنار ما کار کرده اند، حتی همدوش ما جنگیده اند و سهم شخصی خود را اداء کرده اند.» کرامپ کارنباور همچنان گفته است: «به نظر من این یک تعهد بزرگ آلمان است که حالا، وقتی ما این کشور را ترک می کنیم، این انسان ها را در حالت بی دفاعی تنها نگذارد.»

یک رویکرد برای پذیرش به اصطلاح «نیرو های محلی» قبلاً وجود دارد، اما تا هنوز یک سلسله موارد جنجالی باید حل گردند و وضعیت هم طور دیگریست. از آغاز این رویکرد در سال ۲۰۱۳، به اساس اظهارات وزارت دفاع آلمان، ۷۸۱ کارمند محلی این وزارت به آلمان انتقال داده شده اند.

اردوی آلمان در چارچوب مأموریت «حمایت قاطع» ناتو در افغانستان، حدود ۳۰۰ کارمند محلی دارد. قطعات آلمانی قرار است تا ماه آگست سال روان افغانستان را ترک کنند.

کرامپ کارنباور گفت: «این موضوع برای من بسیار مهم است و فکر مرا به خود مشغول ساخته است.» او افزوده است که خودش در افغانستان با کارمندان محلی افغان صحبت کرده است. به قول وی این نه تنها مسئولیت اردوی آلمان است، بلکه همه نیرو های بین المللی که در افغانستان حضور داشتند، باید امنیت کارمندان محلی خود را تأمین کنند.

وزیر دفاع آلمان همچنان گفته است: «ما باید این موضوع را به گونه بسیار دقیق در حکومت آلمان بررسی کنیم و من در این رابطه به ویژه با وزارت خارجه آلمان توافق دارم.» او یادآور شده است که در این مورد با هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان فدرال نیز مشوره می‌کند. کرامپ کارنباور علاوه کرده است: «به نظر من وضعیت حالا طور دیگری است، زیرا ما در مورد تغییر یک مأموریت نه، بلکه در مورد پایان آن حرف می زنیم. این احتمالاً به مفهوم یک وضعیت دیگر امنیتی و ارزیابی دیگری خواهد بود.»

(dpa) / si, aj

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله

 

در همین زمینه