گیرهارد ترابیرت، یک داکتر آلمانی سرگرم معالجه پناهجویان در بیهاج
عکس از ماه جنوری امسال
 Photo: Alea Horst
گیرهارد ترابیرت، یک داکتر آلمانی سرگرم معالجه پناهجویان در بیهاج عکس از ماه جنوری امسال Photo: Alea Horst

سازمان صلیب سرخ آلمان در نظر دارد که با راه اندازی یک پروژه جدید، پناهجویان گیرمانده در بوسنیا-هرزگوینا را کمک کند. این سازمان برای ۳۰۰۰ پناهجو مددرسانی خواهد کرد.

مسئولین سازمان صلیب سرخ آلمان روز دوشنبه در برلین اعلام کردند که به کمک اعضای سیار این سازمان، برای حدود سه هزار پناهجو و مهاجر گیرمانده در بوسنیا-هرزگوینا رسیدگی فوری صورت خواهد گرفت. پناهجویانی که در خارج از اردوگاه ها و بیرون از مراکز پذیرش به سر می‌برند، از کمک های این سازمان که حاوی مواد غذایی و بهداشتی می‌باشد، مستفید خواهند شد.

این سازمان خیریه همچنان در نظر دارد تا افرادی را که به گونه رضاکار در بخش تقسیم برگه های معلوماتی در مورد چگونگی محافظت در برابر ویروس کرونا، همکاری می‌کنند، حمایت مالی نماید. منابع مالی این پروژه از طریق پول های اهدا شده، تامین می‌شود. 

کرستین رویتر، رئیس سازمان صلیب سرخ آلمان گفته است: «پیش از همه گیری ویروس کرونا، پناهجویان فقط چند روز الی چند ماه در بوسنیا-هرزگوینا می‌ماندند.»

به گفته رویتر، عبور مهاجران از طریق سرحدات محلی، منطقه‌ای و کشوری به دلیل پاندمی کرونا به گونه شدید محدود شده و مراکز پذیرش موقت هم تا اندازه‌ای مسدود شدند.

در نتیجه، پناهجویان مجبور می‌شوند که به ساختمان های متروکه کارخانه ها، منازل خالی و خیمه های آسیب پذیر پناه ببرند. 

کرستین رویتر گفت: «این مردم نیاز به حمایت ویژه دارند که ما به عنوان صلیب سرخ آلمان به گونه مشترک با اجتماعات همکار ما در محل، آن را انجام می‌دهیم.»

بر بنیاد یافته های سازمان های مددرسان، در حال حاضر حدود ده هزار پناهجو و مهاجر از کشورهای آسیایی و افریقایی در بوسنیا-هرزگوینا گیر مانده اند. بیشتر این افراد در وضعیت بسیار بد، به سر می‌برند. 

 

در همین زمینه