بر بنیاد یک فیصله یک دادگاه آلمان، اخراج دو دختر پناهجو به یونان صورت نمی‌گیرد
بر بنیاد یک فیصله یک دادگاه آلمان، اخراج دو دختر پناهجو به یونان صورت نمی‌گیرد

یک دادگاه عالی اداری در آلمان تصمیم گرفت که دو دختر پناهجو به یونان اخراج نشوند. آن ها حق پناهندگی یونان را پیش از این دریافت کرده بودند و پس از آمدن به آلمان، درخواست پناهندگی مجدد کرده بودند.

دادگاه عالی اداری لونبورگ در ایالت نیدرزاکسن آلمان روز دوشنبه گذشته، در مورد پرونده دو دختر سوریایی که پیش از این حق پناهندگی یونان را دریافت کرده بودند، تصمیم گرفت. این دو خواهر با آنکه حق محافظت در آتن را به دست آورده بودند، اما تقاضای حق پناهندگی مجدد در آلمان نیز کرده بودند.

اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان، درخواست پناهندگی این دو دختر مجرد را غیر قابل پذیرش خوانده و آن را رد کرده بود. این اداره تصریح کرده بود که این متقاضیان می‌توانند از سازمان های مددرسان و شبکه های غیررسمی در یونان کمک دریافت کنند و زندگی شان را به پیش ببرند. اما دادگاه عالی اداری لونبورگ با رد این دلایل تاکید کرده است که در برابر آن‌ها، خطرات جدی در یونان موجود می‌باشد. این محکمه همچنان توضیح داده است که این دو خواهر را بی خانمان شدن در یونان نیز تهدید می‌کند و حتی به اساسی ترین نیازمندی ها مانند "تخت خواب، مواد خوراکی و بهداشتی" دسترسی نخواهند داشت.

یک سوم از پاسخ های منفی به درخواست های پناهندگی توسط محکمه ها باطل می شوند

در سال ۲۰۲۰، تقریبا ۳۱ درصد از همه شکایاتی که به محکمه ها ارائه شده، موفقیت آمیز بوده است. بر این اساس، پناهجویان شاکی مدرک پناهندگی دریافت کرده اند. در حالی که اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان (بامف) از دادن این مدرک به آن ها به ناحق خودداری کرده بود.

این ارقام بخشی از پاسخ وزارت داخله آلمان فدرال به سوال جناح حزب چپ در پارلمان این کشور است. نسخه ای از این پاسخ را روزنامه «نویه اوسنابروکر سایتونگ» (شماره روز سه شنبه) دریافت کرده است.

محکمه ها در سال گذشته از ۶۸۰۶۱ پاسخ بازبینی شده توسط بامف، ۲۱ هزار و ۲۲۴ مورد را غیرقانونی خواندند.

براین اساس میزان پاسخ های منفی بامف که پس از بررسی قضایی لغو شدند، دوباره افزایش یافته است. در حالی که این ارقام در سال های گذشته روند نزولی داشتند. در سال ۲۰۱۷ این رقم به ۴۰،۸ درصد می رسید که بعد در سال ۲۰۱۸ به ۳۱،۴ درصد کاهش یافت و در سال ۲۰۱۹ به ۲۶،۴ درصد رسید.

 

در همین زمینه